Så här bryggar du din ZTE-router

Här hittar du instruktioner för hur du bryggar din mobila router. När bryggningen är klar kopplar du in valfri utrustning på ethernet port 4.

  1. Logga in på din router

    Se först till så att du är ansluten till routern du vill brygga. Öppna sedan valfri webbläsare och skriv in 192.168.32.1 i adressfältet. Du kommer då hamna på en inloggningssida som vill att du anger lösenord.

    Lösenord: Finner du på routerns undersida och benämns som Website Password.

  2. Klicka på Byt vid Aktuellt läge.
  3. Välj Bryggkopplat läge.

    Spara genomförd ändring genom att klicka på Verkställ.

SÖK SUPPORT