Beställ datasim

Önskar du beställa ett datasimkort till ditt eller en anställds abonnemang gör du det enklast via MyBusiness. 

Via MyBusiness

 1. Logga in på MyBusiness.
 2. Gå in under fliken Hantera.
 3. Välj det aktuella abonnemanget du önskar beställa ett datasimkort till från listan eller genom att söka fram abonnemanget. 

Beroende på avtal ser flödet för att beställa datasim olika ut, nedan visar de två olika sätten och hur du gör en beställning i respektive flöde på ett datasimkort. 

Ser det ut som ovan bild följer du dessa steg för att beställa ditt datasim. 

 • Klicka på Beställa anslutning.
 • Välj Datasim.
 • Klicka på Fortsätt.
 • Välj önskat simkorsformat.
 • Klicka på Beställ.

Ser det ut som ovan bild följer du dessa steg för att beställa ditt datasim. 

 • Klicka på Hantera abonnemang.
 • Under Beställa extra enhet väljer du Datasim.
 • Välj önakat simkorsformat. Du kan även fler än ett datasim om önskas samtidigt. 
 • Klicka på Beställ datasim.

Inget inlogg till MyBusiness?

Saknar du inlogg till MyBusiness kan du kontakta vår kundservice så hjälper vid dig.

Saknar du inlogg till MyBusiness?

Saknar du ett inlogg till MyBusiness kan vår kundservice hjälpa dig med ditt ärende.

SÖK SUPPORT