Avinstallera e-legitimation på Mac

  1. Öppna Safari eller Firefox och skriv file:///etc/iid/admin/index.html i adressfältet, tryck på Enter. I vissa fall behöver du starta webbläsaren i 32-bitarsläge för att kontrollpanelen ska fungera fullt ut.

  2. Klicka på Enheter.

  3. Under Filbaserade enheter, markera den e-legitimation som du vill ta bort. Klicka på Välj.

  4. Markera Ta bort den filbaserade enheten. Klicka på Fortsätt.

  5. Bekräfta genom att klicka på Ta bort. Nu är din Telia E-legitimation avinstallerad.

  6. Du som avinstallerade för att förnya din e-legitimation fortsätter med att installera Telia E-legitimation på nytt.

SÖK SUPPORT