Årsfakturering för DNS- och Domän-kunder

Fakturan avser årsavgift för år 2016 för din DNS- och/eller Domäntjänst samt avgift för perioden fram till den dag tjänsten tecknades.

Exempel:
Tjänst tecknades 12 april 2013, debiteringsperioden blir 2016-01-01 – 2016-04-11 och 2016-04-12 – 2017-04-11.

Nästa faktura gäller för perioden 2017-04-12 – 2018-04-11 och kommer att skickas under april månad 2017. 

SÖK SUPPORT