Ändra användarbehörighet

 

Välj aktuell användare i listan

 1. Ändra användarbehörigheter på:
  • Organisation
  • Enhet
  • Kostnadsställe
  • Produkt & Tjänst
  • Avtal
  1. Klicka på ”Hantera”
  2. Klicka på ”Användare”
 2. 3. Välj aktuell användare i listan
 3. 4. Klicka på ”Ändra användarens behörighet” för att ändra, lägga till eller begränsa användarens åtkomst till organisationer, kunder/enheter, kostnadsställen, produkter & tjänster samt avtal

 4. 5. Här väljer du vart och på vilken nivå du vill ändra användarens behörigheter.
  6. Organisationer - eftersom det kan finnas fler organisationer kan du välja vilken eller vilka användaren ska ha åtkomst till.
  7. Kunder - även kallat enheter. Klicka och sök upp vilken eller vilka kunder användaren ska ha åtkomst till.
  8. Kostnadsställen - Klicka och sök upp vilket eller vilka kostnadsställen användaren ska ha åtkomst till.
  9. Produkter & Tjänster - du kan välja alla, eller om användaren enbart ska ha åtkomst att hantera vissa produkter och tjänster så väljer du "utvalda produktkategorier" där du får upp en lista att välja ifrån.
  10. Avtal - här väljer du om användaren ska ha åtkomst till alla avtal inom organisationen, eller om du vill begränsa användaren till endast ett eller några specifika.
   

   

 5. 11. Klicka på ”Uppdatera användare”

SÖK SUPPORT