Ändra användarbehörighet på en användare i MyBusiness

Denna guiden hjälper dig som administratör eller superuser att ändra och styra användarbehörighet för en befintlig användare i MyBusiness. 

Efter att ha loggat in i MyBusiness välj användaren i listan.

Klicka på Ändra användarens behörighet.

Du kan nu göra ädnringar så som att; lägga till eller begränsa användarens åtkomst till organisationer, kunder/enheter, kostnadsställen, produkter & tjänster och applikationer. 

Klicka på Uppdatera användaren för att spara de ändringar som du har gjort på användaren. 

SÖK SUPPORT