Aktivitet och hänvisning av dina samtal i Touchpoint Plus-app för iPhone

   

Välj aktivitet och ange regler för samtalshantering

Gå in i vyn Jag och klicka på Aktivitet, i den meny som öppnas finns ett antal olika alternativ.

Klicka på Aktuell aktivitet, aktivitetsmenyn öppnas. Välj aktivitet eller klicka på de tre små prickarna för att ange sluttid och regler för samtalshantering.

Du kan nu välja om:

  • du ska vara tillgänglig eller ej
  • hur länge din aktivitet ska gälla
  • om du vill använda de regler som finns för hur inkommande samtal ska hanteras
  • om du vill ange specifika regler för den aktiviteten

För att ange specifika regler för vald aktivitet, klicka på Ange annan omstyrning. Du får då möjlighet att skriva in ett telefonnummer dit dina samtal ska styras så länge din aktivitet är aktiv. Nästa gång du väljer samma aktivitet måste du ange ny omstyrning om du så önskar. Vill du att samtal alltid ska styras till samma ställe för den aktiviteten kan du lägga upp en permanent omstyrning i menyn Aktivitetsomstyrning.

 

Du återgår automatiskt till standardstatus när den sluttid du har angett för din aktivitet uppnås.

Framtida närvaro och återkommande aktivitet

För att skapa en framtida och/eller återkommande aktivitet, gå in i huvudmenyn och klicka på Framtida närvaro, klicka  på + i övre högra hörnet, ange dina val och bekräfta genom att klicka på bocken i övre högra hörnet.

Permanent omstyrning vid aktivitet

Här kan du sätta permanent omstyrning för en aktivitet. Det innebär att du kan ange till vilken nummer inkommande samtal ska skickas om du har den aktivitieten aktiv. Omstyrningen sker varje gång du väljer den aktuella aktiviteten.

Tryck på + i övre högra hörnet för att göra dina val.

Redigera eller ta bort aktiviteter

Redigera  eller ta bort en aktivitet genom att klicka och hålla ner på den, eller genom att klicka så att ett nytt fönster öppnas.

Obs! Om du har kalenderintegration ser du även dina kalenderbokningar, dessa kan inte redigeras.

Hitta till dina personliga inställningar (Jag)

I mobilappen kommer du åt dina personliga inställningar (Jag) genom att dra fingret åt vänster. Här kan du exempelvis ändra samtals-id, hantera din hänivsning och tillgänglighet.

SÖK SUPPORT