SMART ARBETSLIV SEMINARIUM

Vi pratar om arbetslivstrender och snabbdyker ner i teman som; meningsfullhet i arbete, baksidan av flexibilitet, tillitsbaserat ledarskap och kontinuerligt lärande för att nämna några.

Vi diskuterar vidare kring vikten av att öka kompetens kring digitalisering, men även det aktiva arbetet för att bibehålla och utveckla personal. Du får både konkreta tips och vassa omvärldsspaningar.

Det här är Smart Arbetsliv.

Se seminariet nu

Smart arbetsliv

Telia Redo