Hur privat och säker är en publik molntjänst egentligen?

I dag använder de flesta av oss molntjänster. Men hur säkra är publika moln? Och hur ska företag tänka kring känslig kommunikation?

– Numera har gränsen mellan publika och privata moln suddats ut. Säkerhet i molnet handlar mer om att sätta en metodik för att hantera säkerheten snarare än enskilda produkter, säger Zakaria Bennani, affärschef cloud på Telia Cygate.

Allt fler företag och organisationer väljer i dag att överföra sin verksamhet till molnet. Det har många fördelar. Du har tillgång till en färdig infrastruktur, betalar bara för den kapacitet du använder och kan enkelt skala upp eller ner efter behov. Funktioner som tidigare varit för komplexa eller dyra att utveckla själv finns nu istället att köpa ”på kran”.

– I och med molnets intåg skiftar vi fokus från it-drift och underhåll till verksamhetsnära utveckling. Det öppnar dörren till en helt ny värld där vi kan göra oss av med vår tekniska skuld och inrikta oss på genomförande och innovation, säger Zakaria Bennani.

I det framåtlutade läget är det viktigt att hålla tungan rätt i mun. För när tröskeln för genomförande sänks så ökar antalet projekt och initiativ och då är det lätt att frågorna kring säkerhet dyker upp först i efterhand.

– Jag brukar beskriva det publika molnet som en katalysator för att öka företagets innovationskraft. Istället för att lägga huvuddelen av vår tid på den dagliga it-driften kan fokus istället läggas på strategisk it, det vill säga att bygga de tekniska förmågor som behövs för att öka företagets konkurrenskraft. Och du måste bygga in en metodik för att hantera säkerheten i din lösning.

Nytt säkerhetstänk

En uppkopplad miljö innebär nämligen också ett annorlunda sätt att tänka kring säkerhet. Grundläggande för bra säkerhet i en molnmiljö är att kunna identifiera användaren och klassificera sin data. Detta är extra viktigt när man hanterar personlig information som lyder under dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR.

– Då gäller det att nyttja molnet på rätt sätt med en mix av privata och offentliga molntjänster. På så vis kan du få ut det värde som molnet medför, samtidigt som du följer de regulatoriska krav som särskilt offentlig sektor ställs inför.

– När företag jobbar i flera privata moln blir de lätt som isolerade öar och då hämmas den verksamhetsutveckling vi vill åt. Därför tror vi på en mix, eller en hybrid-molnlösning, säger Zakaria Bennani.

Snabba fötter i en föränderlig värld

Viktigt är också att säkra upp förflyttning av data till och från molnet. Det kräver en säker infrastruktur med ramverk och rutiner, men också en säker och flexibel kommunikationslösning. Vi måste skydda vår data inte bara i våra olika moln, utan också under transit. Genom att kombinera molnlösningar, identitetstjänster och säkra kommunikationslösningar från Telia ser vi till att bygga dom allra bästa förutsättningarna för framtiden.

Men säkerheten är trots allt ett flyktigt tillstånd, menar Zakaria Bennani.

– Världen förändras och ingenting är säkert för alltid. Därför är säkerhet något vi måste jobba aktivt med. Och vi måste vara snabbfotade. För i en värld som kännetecknas av snabb förändring och oförutsägbarhet kan svaga säkerhetslösningar innebära onödiga risker. Affärshemligheter kan läcka ut och företaget kan utsättas för cyberattacker.

Få allt att hänga samman

En undersökning som Telia har gjort bland sina kunder visar att företagen tycker att säkerheten är viktigt, men de ser den inte som ett hinder i sin molnresa.

– Den springande punkten är istället hur de ska få allting att hänga samman. Det är ofta en svår nöt att knäcka då det finns en komplexitet som uppstår när så många olika system ska fogas samman. Att bygga kompetens inom alla olika system som kanske inte tillhör kärnverksamheten kan också ställa ganska stora krav på den interna organisationen som i sin tur ofta översätts i ledtider och ökade kostnader, säger Zakaria Bennani.

– Det viktigaste är att ha en pålitlig partner som kan hjälpa till att lista ut hur ni ska nå era verksamhetsmål – och förstår hur man bygger rätt infrastruktur på ett snabbt och säkert sätt i en föränderlig värld. Någon som hela tiden jobbar med en mix av nationella kommunikationstjänster, som samtidigt kan kundanpassa lösningarna, och har högsta förtroende både i privat och offentlig sektor.

Allt du behöver veta om

Hybridkontoret

Allt du behöver veta

Om cybersäkerhet