Driftinformation - Fast telefoni

 
På kartan visas fel i det fasta nätet, såsom större stations- och kabelfel som kan påverka fast telefoni, tv och bredband via telejacket.

Större driftstörningsinformation för våra tjänster via fiberanslutningar presenteras löpande på Aktuellt.

Kundanmälda fel hittar du i Skanovas felkö, felen gäller alla teleoperatörer.

SÖK SUPPORT