Omoderna företag skapar digital stress

Hur hanterar man en överfull inbox, ett ständigt flöde av notiser och en aldrig sinande kommunikation i ett antal olika kanaler som aldrig tystnar?

Lika mycket som teknik har skapat förutsättningar för nya arbetsformer, bättre sätt att samarbeta och en snabbare kommunikation. Lika mycket verkar den skapa en stress som är svår att hantera. Med mejlboxar som tycks fyllas på snabbare än de går att beta av och notiser från Skype, Slack och sociala medier som stör och kräver uppmärksamhet.

I en undersökning från Palorial associerar 49% av de svarande digital stress till en överfull inbox och många blir också stressade över att inte hinna agera på all information. Men kanske är det inte meningen att vi ska agera på all information som överöser oss dagarna i ända? Kanske måste vi bara hitta ett sätt att mentalt förhålla oss till att förutsättningarna ändrats?

LÄS ÄVEN: ”Det nya sättet att jobba på – den digitala arbetsplatsen”

Digitaliseringen av arbetslivet har pågått under en längre tid, tekniken för distansarbete och bättre kommunikation finns redan men vi behöver lära oss att använda den på ett sätt som inte stressar oss. Nästa steg handlar inte alls om hårdvara utan om att skapa en företagskultur och ett samarbetsklimat som fungerar i det fragmenterade arbetsliv vi befinner oss i. Det är en i mångt och mycket lika filosofisk som organisatorisk uppgift att lösa.

För hur lockande det än kan kännas att drömma sig tillbaka till ett arbetsliv utan internet, där posten kom en gång om dagen och där arbetstid var kopplat till en fysisk plats, så är den tiden förbi och morgondagens arbetsliv kommer vara något helt annat än det vi är vana vid.

På andra sidan myntet av den digitala stressen ser vi fördelarna. Digitaliseringen har öppnat upp möjligheter som tidigare generationer inte varit i närheten av. Idag kan du jobba med internationella team på distans och kommunicera dagligen som om ni satt i samma rum. Den som har långt till jobbet behöver inte pendla varje dag och nya kommunikationsverktyg har gjort det enklare att samarbeta och dela information i realtid, utan att behöva vänta på brevbäraren.

Allt tyder på att flexibilitet är en av de viktigaste hörnstenarna i morgondagens arbetsliv. Med gig-ekonomin som en växande trend där nästan hälften av  arbetskraften om bara några få år förutspås vara frilansare, gigare och tillfälliga konsulter. Något som såklart ställer krav på flexibilitet, men inte bara hos arbetstagaren utan kanske i ännu större grad hos arbetsgivaren.  

Det går inte att omfamna morgondagens arbetsliv och fortfarande ha på sig gårdagens värderingar i form av närvarokrav, föråldrade organisationsformer och system som låser in användarna. Som arbetsgivare behöver du inte längre matcha ett jobb med potentiella kandidater i närmaste stad utan du konkurrerar om hela världens talangpool tillsammans med hela världens företag.

AI och robotar kommer på både kort och lång sikt förändra arbetslivet, men precis som vid den industriella revolutionen kommer gamla arbeten ersättas av helt nya yrkeskategorier och de företag som vill attrahera framtidens arbetskraft kommer vara tvungen att konkurrera med förmåner som motsvarar dagens värderingar snarare än forntidens.