kollektivtrafik

Ny mobil teknik och konnektivitet kan förbättra resenärernas upplevelse och samtidigt generera en kostnadsbesparing för trafikbolagen.

KOLLEKTIVTRAFIKEN KAN BLI ÄNNU SMARTARE

Inom publik transport har man sett möjligheter med digitaliseringen och kopplat upp bussar och tåg. Men man har ännu inte dragit full nytta av ny mobil teknik och konnektivitet, och därför återstår det fortfarande en bit innan vi ser verkligt smart kollektivtrafik.

I nuläget har beställare svårt att fullt ut dra nytta av nya möjligheter då det endast finns ett fåtal aktörer som i olika utsträckning kan ta ett helhetsansvar när det gäller att tillhandahålla infrastruktur, nät och teknik som är nödvändig.

Genom att koppla upp kollektivtrafiken på ett bättre och mer effektivt sätt kan värdet mångdubblas. Nyttan av den digitala transformationen inom just detta område är stor då värdet av tekniken når alla intressenter – resenärer, transportörer och offentlig förvaltning. Detta har inte gått branschen förbi. Allt fler efterfrågar digitala hjälpmedel för att öka tjänstekvalitet, effektivisera logistiska flöden och optimera arbetsmiljöerna.

Arbetslivet och arbetsmiljön utvecklas positivt genom att utförare av administrativa eller operativa aktiviteter får större möjlighet att vara effektiva och producera högkvalitativa tjänster till marknaden.

Resenärerna kan få ett kundmöte med högre kvalitet, i och med digitala tjänster, informationsflöden och hjälpmedel. Tillgängligheten på tjänster kan i avsevärt större grad tillhandahållas i de kanaler som kunden är aktiv i, både digitala och fysiska.

vinsterna med Smart Kollektivtrafik

För passagerarna

✓ Ökad nöjdhet och förenklad vardag för resenären genom fokus på upplevelsen

✓ Bättre och snabbare trafikinformation med realtidspositionering

✓ Ökad tidtabellshållning och effektivare trafikplanering med realtidspositionering och online-passagerarräkning

✓ Större tillgänglighet på tjänster som kan erbjudas i de kanaler som kunden är aktiv i, både digitala och fysiska

För länstrafikbolagen

✓ Ökade reklamintäkter genom en modern infotainmentlösning

✓ Ett online-biljettsystem minskar bedrägeri, ökar möjligheten att validera biljetter och möjliggör mer flexibel prissättning

✓ Höjd kvalitet genom realtidspositionering

✓ Effektivare förvaltningen med en enda supportingång för alla it-lösningar 

en bättre vardag för alla

Tänk att som resenär få veta på minuten när bussen kommer – och få realtidsuppdateringar om den blir förenad på grund av att något oväntat inträffar. Och för föraren blir det enklare att validera biljetter men också att köra klimatsmart och kostnadseffektivt. Allt detta plus mycket mer blir möjligt med hjälp av uppkoppling + it.

ÖKAD KOMPLEXITET och synergier behövs

Fler och fler it-relaterade tjänster placeras ombord fordonen i kollektivtrafiken. Det handlar till exempel om passagerarräkning, positionering, biljettvalidering, skyltstyrning, infotainment, trafikledning och internet ombord. I takt med att utbudet av tjänster växer så ökar också komplexiteten, vilket medför ett behov av effektivisering och konsolidering av it-system och hårdvara ombord. Olika lösningar och olika val av hårdvara innebär fler gränssnitt, så genom att reducera antalet gränssnitt skapas ett smidigare flöde samt utrymme för att krympa kostnaderna för förvaltning.

Många länstrafikbolag har idag fragmenterade lösningar som inte är standardiserade. Detta innebär i realiteten att alla separata lösningar och system inte pratar med varandra. Genom att skapa synergier mellan de olika tjänsterna kan nyttoffekterna mångdubblas. Med en integrerad lösning kan data och information utbytas och delas mellan olika system på ett standardiserat sätt, vilket medför att även nya nyttor kan skapas. Exempelvis kan information om antalet passagerare visas på infotainmentsylten och aktuell trafikinformation kan finnas tillgängligt på captive portal-sidan för internet ombord.

Erbjudande
 • smart kollektivtrafik

  smart kollektivtrafik

  En helhetslösning som löser den digitala kommunikationen för kollektivtrafik.

  läs mer
 • business cloud

  business cloud

  En it-lösning handlar inte enbart om det tekniska, utan även om flexibilitet och säkerhet. Vi skapar rätt molnlösning för just din verksamhet.

  läs mer
 • office communication

  office communication

  En förutsättning för en modern arbetsplats är att låta sina medarbetare styra över sin egen digitala kommunikation – både med kollegor och kunder.

  läs mer