Ingen är väl så lättlurad att de klickar på en länk i ett phishing-mejl, eller? Tvärtom, phishing är idag den överlägset vanligaste cyberattacken och metoderna blir mer och mer sofistikerade. 

Phishing och andra bedrägeriförsök via mejlkorgen utgör ett stort och växande problem för företagen. SAT, Security Awareness Training, är en tjänst för träning och mikroutbildningar kring cybersäkerhet, med särskilt fokus på hot och bedrägerier via mejl. Här är fem anledningar till att ditt företag behöver phishing-träning:

1. Minska risken för cyberangrepp
Den största anledningen till att utbilda sin personal i ökad säkerhetsmedvetenhet är såklart att minska risken för cyberangrepp. Eftersom de allra flesta ransomwareattacker börjar med ett phishing-mejl är det avgörande att i tid upptäcka misstänkta mejl för att undvika att bli drabbad. 

2. Gör era anställda trygga på jobbet (och på nätet i allmänhet)
Cyberattacker kostar inte bara tid och pengar för organisationen som drabbas. De skapar även stress och oro för de anställda och för kunderna som drabbas. Genom att träna medarbetarna i att känna igen e-postbedrägerier och andra typer av cyberattacker minskar risken att organisationen drabbas av intrång, samtidigt som medarbetarnas trygghet ökar.

3. Skydda era kunder
Om hotaktören lyckas ta sig in i ert nätverk är risken stor att de kommer över känsliga uppgifter även till era partners, underleverantörer och kunder. Därför är det inte bara den egna organisationen som drabbas vid ett angrepp utan även de ni gör affärer med.

4. Håll er uppdaterade om aktuella cyberhot
Precis som resten av IT-världen går utvecklingen inom cybersäkerhet i en rasande takt. Därför behövs ett sätt att hålla medarbetarna uppdaterade om nya hot och tillvägagångssätt för hotaktörer. Kontinuiteten i SAT är avgörande för att hålla medarbetarnas kunskap aktuell.

– Utmaningen för företagen är att de inte har möjlighet att skicka sina anställda på heldagsutbildningar där de är borta från jobbet. Dessutom måste den här typen av kunskap hela tiden underhållas och uppdateras, säger Nadja Ohrsell, key account manager på Telia.

5. Ni vill skaffa en cyberförsäkring
När IT-hoten mot företag växer i antal och omfattning blir det allt viktigare att ha en cyberförsäkring. Men marknaden för cyberförsäkringar är rörig och det kan vara svårt att vara säker på vad som faktiskt täcks av försäkringen, och vad försäkringsbolaget kräver för full teckning. Ett vanligt krav är att de anställda ska genomgå någon typ av utbildning i cybersäkerhet med viss regelbundenhet.

Intresserad av SAT?

Utvalda produkter för företaget