2022-09-23

Ingen är väl så lättlurad att de klickar på en länk i ett phishing-mejl, eller? Tvärtom, phishing är idag den överlägset vanligaste cyberattacken och metoderna blir mer och mer sofistikerade. Därför lanserar Telia nu en tjänst för att hjälpa företagen att känna igen phishing-mejl.

Phishing och andra bedrägeriförsök via mejlkorgen utgör ett stort och växande problem för företagen. Enligt den amerikanska revisionsbyrån Deloitte börjar 91 procent av alla IT-attacker med ett phishing-mejl. 

Därför lanserar Telia nu Security Awareness Training (SAT) som är en tjänst för träning och mikroutbildningar kring cybersäkerhet, med särskilt fokus på hot och bedrägerier via mejl. 

Här är fem anledningar till att ditt företag behöver phishing-träning:

Minska risken för cyberangrepp

Den största anledningen till att utbilda sin personal i ökad säkerhetsmedvetenhet är såklart att minska risken för cyberangrepp. Enligt en rapport från säkerhetsföretaget Sophos drabbas ungefär hälften av alla organisationer världen över av ransomwareattacker under ett år, till en uppskattad kostnad av 20 miljarder dollar. Samma rapport visar även att svenska företag drabbas av högst kostnader i världen till följd av ransomwareattacker, samtidigt som vi är bland de mest utsatta länderna. Eftersom de allra flesta ransomwareattacker börjar med ett phishing-mejl är det avgörande att i tid upptäcka misstänkta mejl för att undvika att bli drabbad. 

Gör era anställda trygga på jobbet (och på nätet i allmänhet)

Cyberattacker kostar inte bara tid och pengar för organisationen som drabbas. De skapar även stress och oro för de anställda och för kunderna som drabbas. En undersökning från den amerikanska organisationen Identity Theft Resource Center visar att en majoritet av de som utsätts för cyberbrott känner maktlöshet, frustration, oro och får svårare att lita på människor. Väldigt många får även sömnsvårigheter, ökad stressnivå och ont i kroppen. Genom att träna medarbetarna i att känna igen e-postbedrägerier och andra typer av cyberattacker minskar risken att organisationen drabbas av intrång, samtidigt som medarbetarnas trygghet ökar.
 

Skydda era kunder

Om hotaktören lyckas ta sig in i ert nätverk är risken stor att de kommer över känsliga uppgifter även till era partners, underleverantörer och kunder. Därför är det inte bara den egna organisationen som drabbas vid ett angrepp utan även de ni gör affärer med. De testkunder som har deltagit i Telias pilotprogram för SAT-tjänsten har i genomsnitt höjt sin Security Awareness Score från 1% till 16% på tre månader, vilket innebär att deras anställda är bättre rustade att se igenom phishingmejl och annan cyberbrottslighet. 

Håll er uppdaterade om aktuella cyberhot

Precis som resten av it-världen går utvecklingen inom cybersäkerhet i en rasande takt. Därför behövs ett sätt att hålla medarbetarna uppdaterade om nya hot och tillvägagångssätt för hotaktörer. Kontinuiteten i SAT är avgörande för att hålla medarbetarnas kunskap aktuell.

– Utmaningen för företagen är att de inte har möjlighet att skicka sina anställda på heldagsutbildningar där de är borta från jobbet. Dessutom måste den här typen av kunskap hela tiden underhållas och uppdateras, säger Nadja Ohrsell.

Ni vill skaffa en cyberförsäkring

När IT-hoten mot företag växer i antal och omfattning blir det allt viktigare att ha en cyberförsäkring. Men marknaden för cyberförsäkringar är rörig och det kan vara svårt att vara säker på vad som faktiskt täcks av försäkringen, och vad försäkringsbolaget kräver för full teckning. Ett vanligt krav är att de anställda ska genomgå någon typ av utbildning i cybersäkerhet med viss regelbundenhet. Med Telias SAT samlas medarbetarnas resultat i utbildningarna i en portal där organisationen får en ”Security Awareness Level Score”, och där man kan se medarbetarnas nuvarande kunskaps- och medvetandenivå, samt framsteg. 

– En sådan score kommer bli allt viktigare när företag vill teckna en cyberförsäkring. Då kräver försäkringsbolagen att man ska utbilda sin personal och kunna visa vilka framsteg man har gjort, säger Nadja Ohrsell. 

Nadja Ohrsell, Key Account Manager, Telia.

"Försäkringsbolagen kräver att man kan visa vilka framsteg man gjort."

– Nadja Ohrsell, Key Account Manager, Telia

Intresserad av SAT?

Nadja Ohrsell, Key Account Manager: LinkedIn

 

Mer från IT-bloggen

Händer med mobil

IT-säkerhet

Är jobbmobilen en säkerhetsrisk?

Lås svart ikon

Cybersäkerhet

Behovsanpassat helhetsskydd

Person med laptop.

IT-säkerhet

Gör medarbetarna phishing-resistenta

Utvalda produkter för företaget