HOLLAND - KPN

Telia Wifi har ett samarbetsavtal med KPN.

Så här använder du Telia Wifi genom KPNs nät:

  1. Gå till enhetens nätverksinställningar. Byt från “Telia wifi” till den lokala operatörens namn.
  2. Starta webbläsaren
  3. Välj Teliawifi som operatör eller lägg till “@homerun.telia.com” efter ditt användarnamn, t ex användarnamn@homerun.telia.com
  4. Skriv in ditt lösenord och klicka på Log in

Att använda Telia Wifi genom KPN kostar 2,40 kr/min (exklusive moms).

SÖK SUPPORT