FINLAND - SONERA HOMERUN

Telia och Sonera har kopplat ihop sina wifi-nätverk. Svenska Telia Wifi-abonnenter har nu tillgång till samtliga Sonera Homerun platser. Att använda Telia Wifi genom Sonera Homerun kostar inget extra, förutom den vanliga minutavgiften om du är Base-abonnent.

Samtliga Sonera Homerun platser hittar du i täckningskartan. Så här gör du för att använda Telia Homerun på Sonera Homerun platser:

  1. Välj Telia Homerun som operatör eller lägg till @homerun.telia.com efter ditt användarnamn, t.ex. användarnamn@homerun.telia.com.
  2. Logga in på samma sätt som tidigare.

SÖK SUPPORT