RINGA, SURFA OCH SKICKA SMS TILL HAVS

Internationell roaming finns på många fartyg som trafikerar europeiska hamnar eller seglar som kryssningsfartyg.

Telia har roaming med flera olika båtoperatörer. Exempelvis MCP som finns tillgängligt på exempelvis färjor från Sverige till Danmark, Tyskland och Polen. Övriga finns ombord på kryssningsfartyg, framförallt i Medelhavet och Karibien.

Roaming-priserna styrs delvis av EU-regleringar, och utanför Europa påverkar till stor del kostnader i utländsk valuta priserna. Därför förekommer prisjusteringar med jämna mellanrum. Prisjusteringar kan vara både prishöjningar och prissänkningar för dig som kund. Kontrollera därför alltid de aktuella priserna för din destination på telia.se.

Operatör Ringa samtal Ta emot samtal Skicka sms Ta emot sms Skicka mms Ta emot mms Surf
MCP 10 kr** 10 kr 4 kr 0 kr 8 kr 8 kr Surf Abroad*
Övriga båtoperatörer 26 kr** 28 kr 4 kr 0 kr 8 kr 8 kr Surf Abroad*


* Daglig kostnadskontroll med Surf Abroad MCP
Ombord kan du använda 100MB för 229 kr/dygn. Pris per MB upp till dygnstaxan är 20 kr/MB. Vill du surfa mer än 100MB gör du ett aktivt val genom att köpa till mer surf (100MB för 229 kr).

** Öppningsavgift på 0,79 kr tillkommer.