RINGA, SURFA OCH SKICKA SMS TILL HAVS

Internationell roaming finns på många fartyg som trafikerar europeiska hamnar eller seglar som kryssningsfartyg.

Telia har roaming med MCP. MCP finns tillgängligt på exempelvis färjor från Sverige till Danmark, Tyskland och Polen. De övriga finns ombord på kryssningsfartyg, framförallt i Karibien.

Roaming-priserna styrs delvis av EU-regleringar, och utanför Europa påverkar till stor del kostnader i utländsk valuta priserna. Därför förekommer prisjusteringar med jämna mellanrum. Prisjusteringar kan vara både prishöjningar och prissänkningar för dig som kund. Kontrollera därför alltid de aktuella priserna för din destination på telia.se.

Operatör Ringa samtal Ta emot samtal Skicka sms Ta emot sms Skicka mms Ta emot mms GPRS (kr/MB)
MCP 10 kr 10 kr 4 kr 0 kr 8 kr 8 kr Surf Abroad*
Övriga båtoperatörer 26 kr** 28 kr 4 kr 0 kr 8 kr 8 kr Surf Abroad


* Daglig kostnadskontroll med Surf Abroad MCP
Ombord kan du använda 50MB för 199 kr/dygn. Pris per MB upp till dygnstaxan är 40 kr/MB. Vill du surfa mer än 50MB gör du ett aktivt val genom att köpa till mer surf (50MB för 199 kr).

** Öppningsavgift på 0,79 kr tillkommer.