Telia Fakturakonto

Beskrivning

För fast telefoni
Till ett Fakturakonto hör de produkter och den trafik för fast telefoni som du väljer att knyta till en och samma faktura. Varje Fakturakonto resulterar i en faktura. Du väljer själv om faktureringen ska ske per månad eller tremånadersperiod.

Stora valmöjligheter
Med hjälp av Fakturakonton erbjuds du som kund att lägga fasta abonnemangsavgifter på ett Fakturakonto och rörliga trafikkostnader på ett annat. Det är också möjligt att fördela trafikkostnaderna per abonnemang eller samtalstyp mellan olika Fakturakonton.

Exempelvis kan all förbrukning på växeln, faxen eller ISDN-abonnemanget styras till ett konto medan alla utlandssamtal styrs till ett annat. Det ger ditt företag möjligheten att på ett enkelt och överskådligt sätt fördela telekostnader internt i företaget.

Tätare uppföljning med månadsfakturering
Med Fakturakonto kan vi erbjuda dig möjligheten att välja månadsfakturering. Du får då på ett tidigt stadium en överblick över företagets kostnader och får på så vis en tätare uppföljning med goda möjligheter att skapa lägre kostnader.

Oavsett om ditt företag väljer månadsfakturering eller att faktureras per tremånadersperiod får du ett givet faktureringsdatum. Därför vet du alltid vid vilket datum fakturorna från Telia kommer.

Fakturakopia till flera adresser
De periodiska avgifterna faktureras i förskott både för månadsfaktureringen och tremånadsfaktureringen. Trafik och andra tjänster faktureras i efterskott

Du kan få en kopia på fakturan sänd till flera adresser. Kopian avser hela fakturan, inklusive specifikationer om sådana finns. Fakturakopian skickas ut samtidigt som den ordinarie fakturan. Till skillnad från fakturan saknar kopian en betalningsavi.