Telia EDI – Elektroniska fakturor

Beskrivning

Elektroniska fakturor
Den elektroniska hanteringen ger stora möjligheter till automatisering av tidskrävande arbetsmoment som kontering, attestering och arkivering. På så sätt kan du som kund själv påverka kostnaden för fakturahanteringen.

För stora och medelstora företag/offentliga sektorn
Telia EDI vänder sig främst till stora och medelstora företag samt den offentliga sektorn. Telia EDI-faktura innehåller samma information som pappersfakturan och ger dig möjlighet att helt och hållet hantera fakturan elektroniskt och därmed sänka dina kostnader för fakturahanteringen.

Vad som krävs
För att kunna ta emot Telias elektroniska faktura krävs att ditt företag har en egen teknisk mottagningsplattform eller kan ta emot fakturorna via en tredjepartsleverantör. Den elektroniska fakturan kan fås för i princip alla periodiska avgifter för fast-, mobil- och datatrafik samt Telia Finans fakturor.

Ladda hem produktblad
Ladda hem produktblad (engelska)