Detaljspecifikation för mobiltelefon

Beskrivning

Detaljspecifikation ger detaljerad redovisning över hur ditt företag använt sina mobila telefoner. Tjänsten ger inte bara information om hur mycket varje enskilt samtal har kostat utan redovisar också när, till vilket nummer och hur länge man har ringt.

Tjänsten är kostnadseffektiv jämfört med att beställa en enskild specifikation av en faktura per post. Du beställer först tjänsten via kundtjänst för att därefter se detaljspecifikationen direkt på MyBusiness.

OBS! Detaljspecifikation kan endast användas med tjänsten Telia Reflex.

Om du behöver beställa en detaljspecifikation i efterskott är kostnaden 120sek och sänds till dig via post.

Administrera
Du administrerar tjänsten enkelt på MyBusiness. När du loggat in hittar du tjänsten på Min Jobbmobil.

Logga in på MyBusiness