Smarta städer för hållbara samhällen

Drivkrafter, vägval och framgångsfaktorer för digitaliseringen av svenska städer.

Digitaliseringen möjliggör lösningar som gör livet bättre och enklare för invånare, besökare och företag samtidigt som resursförbrukningen minskar och miljön förbättras. Dessutom ställer medborgarna allt större krav på stadens samhällsfunktioner och man vill förbättra den digitala servicen från kommuner, landsting och regioner

Samtidigt står svenska städer inför flera stora utmaningar som ökad belastning på trafiksystem, sjunkande luftkvalitet, socialt utanförskap och åldrande befolkning,. Det gör att för städer är det inte längre en fråga om att digitaliseras, utan om vad som ska prioriteras och hur resurser säkras så att hållbara samhällen kan byggas.

I rapporten har Telia och Arthur D.Little tagit pulsen på digitaliseringsarbetet i svenska städer och genomfört en studie där 12 städer fått frågor om bland annat, drivkrafter, utmaningar, strategi, styrning och prioriteringar framåt.