“Vi lever i The Matrix”
– Internetgurun om vår spännande framtid