Rapport

IoT för automatiserad och datadriven verksamhet

Vi befinner oss mitt i ett teknikskifte som innebär att vi inom de närmaste åren kommer att se en explosion av uppkopplade saker. IoT har potentialen att revolutionera samhället i riktning mot större effektivitet, säkerhet och hållbarhet, och skapar därmed också nya förutsättningar för företaget.

I den här rapporten tar vi bland annat upp hur IoT kan fungera som verktyg för innovation och effektivisering, och beskriver tre centrala steg i företagets IoT-resa.

I rapporten får du veta:

  • Vad menar vi egentligen med IoT?

  • Hur kan IoT gynna omställningen till ökad hållbarhet?

  • Hur kommer företaget igång med sin IoT-strategi?

Hållbar automation