Smart LAN och WAN med SDN

Software Defined Network (SDN) öppnar upp för ett mer flexibelt, skalbart och säkert nät. Dels handlar det om möjligheten till programvarubaserad konfigurering och central managering, dels att styra all datatrafik på en optimerad väg oberoende av förbindelse. Ett smartare nät, helt enkelt.

Läs även: 7 trender att ha koll på 2019 inom digitalisering

SDN är från början ett initiativ där operatörer och användare arbetade tillsammans för att uppnå en högre grad av smarthet i hur man använder nätet. Målet är att öka flexibiliteten och minska mängden inbyggda flaskhalsar och beroenden. Tekniken går ut på att bryta isär kontrollen från trafikflödet och att addera en grad av automatisering. Öppna protokoll gör det enkelt att byta ut hårdvaran.  

Dessutom har ett sätt att ta hänsyn till varje applikations unika krav på kapacitet, svarstider eller ”jitter” utvecklats vilket gör det möjligt att optimera datatrafikens väg genom nätet. Tekniken ökar internets elasticitet.  

– Trafiken styrs på ett sätt som passar den aktuella datan. Och är det trafikstockning, ja då leder man om trafiken en annan väg, säger Irina Ahlkvist, Affärschef SD-WAN, LAN och wifi på Telia.  

Gartner menar att Software Defined Networking (SDN) sedan länge passerat hypekurvans topp och under 2019 är det nu hög tid att flytta den öppna nätverksstrukturen från visionstavlan till strategidokumentet.  

Irina Ahlkvist, Affärschef SD-WAN, LAN & wifi

"Nya pop up-butiker dyker upp hela tiden och med hjälp av SD-WAN kan de enkelt kliva in i nätverksvärmen."

Redo för snabba förändringar

SDN innebär att konfiguration via Command Line Interface (CLI) ersätts av central managering. Istället för att vänta på att en it-tekniker ska komma ut kan administratören lägga till och dra från funktionalitet online. 

– När man kopplar loss manageringen från trafiken blir det enklare att administrera och även möjligt att snabbt skala kapacitet och funktionalitet på ett kostnadseffektivt sätt, säger Irina.   

Idag ändras it-behoven oftare än de gjorde tidigare. Digitaliseringen har skapat ökade förväntningar, större datamängder och fler uppkopplade enheter och saker. Från mötesrum och bussar till kaffemaskiner. Det är också vanligt med olika typer av events som innebär att ett hotell eller konferenscenter lokalt behöver väldigt mycket extra kapacitet under en relativt kort period.  

Läs även: It-avdelningens roll 2019 – från drift och underhåll till digitaliseringsledning

– Vid många event är uppkopplingen ofta en del av upplevelsen. Man deltar genom att rösta och man vill kunna livestreama och dela med sig av det man är med om.  

För att spridda organisationer enkelt skall kunna komma åt både centrala resurser i intranätet och molntjänster krävs ofta en kombination av tekniker anpassad för olika trafikslag. Oberoende av underliggande infrastruktur skall prioriterade applikationer snabbt och säkert kunna hanteras oavsett om destinationen är ekonomiavdelningen i Tranås eller en återförsäljare i Köpenhamn.  

– Nya pop up-butiker dyker upp hela tiden och med hjälp av SD-WAN kan de enkelt kliva in i nätverksvärmen. Ett smart nät med central orkestrering gör att användandet optimeras.  

Den centralisering av konfigurering och kontroll som SDN erbjuder innebär också att det blir ännu smidigare att köpa drift av exempelvis SD-WAN som managerad tjänst. Det i sin tur leder till att vi blir bättre rustade att möta den oförutsägbarhet och de nya krav som digitalisering, globalisering och konjunktur ställer våra verksamheten inför. Vi behöver kunna skala upp, men även skala ner.  

Välj en teknisk lösning som passar er

När vi pratar om SDN idag är det inte ett enda sätt att hantera datatrafik. Det finns, och kommer att finnas, en flora av tekniker. Det är heller inte en lösning som passar för alla, eftersom alla organisationer varken vill eller kan lägga ut kontroll eller data i molnet.  

– Idag finns det olika typer av nätverksteknik som möter olika typer av behov och så kommer det se ut i framtiden också. Man kan säga att alla tillverkare har en egen smak i glasskiosken som är bra på specifika saker. Nyckeln för varje organisation är att tillämpa den kombination av SDN och traditionell infrastruktur som möter verksamhetens behov av flexibilitet och säkerhet. 

Läs även

Telia SD-WAN

Ett smart och säkert nätverk oberoende av infrastruktur – går det?

Molnmanagerat LAN & wifi

När allt kopplas upp behövs smart teknik kombinerat med stor erfarenhet. Vi är bäst i klassen.