Digital transformation

Världen genomgår en digital revolution och företag, kunder och saker kopplas samman i allt snabbare takt. Många ser möjligheterna men långt ifrån alla är förberedda. De som inte anpassar sig riskerar att halka efter.

Bli en digital ledare

Alla branscher och hela samhället påverkas på unika sätt av digitaliseringen, men gemensamt innebär det nya typer av prövningar och förutsättningar. Nya värden skapas och till följd av det även en ny digital affärslogik. De som bäst lyckas ta tillvara på digitaliseringens möjligheter tar täten – blir digitala ledare – och säkrar sin plats som en framtidsorganisation och som en stark spelare på sin marknad.

Digitaliseringen ger nya möjligheter för alla – såväl stora som små företag och organisationer. Vad som skiljer är olika förutsättningar men gemensamt är att allt större del av värdeskapandet drivs av ICT (Information and Communications Technology). Exempelvis arbetar många företag inom handeln med försäljning via digitala kanaler inklusive sociala medier för att öka kundlojalitet och driva merförsäljning. Inom finansbranschen arbetar många banker med att tillgängliggöra tjänster digitalt med hjälp av appar för att differentiera sig från konkurrenter, och samtidigt minska behovet av fysiska kontor.

För att lyckas gäller det att förstå och kunna ta tillvara på utvecklingen. Verksamheter som inte lyckas hänga med går en tuff tid tillmötes, där de riskerar att bli allt mindre relevanta för sina kunder.

Vill du prata med oss om digital transformation?

En ny affärslogik – nyckeln till framgång

Den digitala transformationen handlar i grund och botten om att förändra erbjudanden och verksamhetsmodeller. Två förändringsprocesser som innebär såväl utmaningar som möjligheter.

Tillämpningen av ICT har stor betydelse när verksamheter förändrar sitt erbjudande och börjar införa nya förändrade verksamhetsmodeller.

Den mest radikala förändringen sker när företag transformerar både erbjudandet till marknaden och verksamhetsmodellen, och därmed skapar en disruptiv affärsmodell.

Kan vara avgörande – det värdeskapande nätverket

Den nya generationen konsumenter, medborgare och medarbetare förväntar sid sig ständig tillgång till digitala tjänster, på sina egna villkor. Teknisk mognad inom ICT som infrastruktur, moln, mobilitet, IoT (Internet of Things), säkerhet, lagring och dataanalys öppnar upp för helt nya möjligheter och möjliggör leverans av uppkopplade produkter och digitala tjänster. Detta accelererar omställningen till nya och mer mobila arbetssätt, men också nya gränssnitt mot kunder, medborgare och leverantörer.

När befintliga strukturer förändras och nya sätt att arbeta utforskas kan komplexiteten i den digitala omställningen bli en utmaning att klara på egen hand. Att lyckas tillvara digitaliseringens möjligheter kan vara att se bortom traditionella värdekedjor, för att istället utveckla verksamhet och tjänster tillsammans med kunder och leverantörer i ett värdenätverk. Klassiska värdekedjor ersätts med värdenätverk.

Vad kan mitt företag göra?

Digitaliseringen ger upphov till en helt ny affärslogik som förändrar hur företag skapar värde för kunden. Synen på möjligheterna med digital transformation skiljer sig mellan olika branscher, men rör i huvudsak tre olika områden: attrahera nya kunder, differentiera sig från konkurrenter och skapa nya intäktskällor.

Ladda ner vår rapport om digital transformation

I rapporten utforskar vi vad som kännetecknar digitala ledare och hur de lyckas med sin digitala transformation.

Ladda ner

Kundcasa

Se hur Telia förbättrade säkerheten för Boliden