DIGITAL TRANSFORMATION

Världen genomgår en digital revolution och företag, kunder och saker kopplas samman i allt snabbare takt. Många ser möjligheterna men långt ifrån alla är förberedda. De som inte anpassar sig riskerar att halka efter.

BLI EN DIGITAL LEDARE

Alla branscher och hela samhället påverkas på unika sätt av digitaliseringen, men gemensamt innebär det nya typer av prövningar och förutsättningar. Nya värden skapas och till följd av det även en ny digital affärslogik. De som bäst lyckas ta tillvara på digitaliseringens möjligheter tar täten – blir digitala ledare – och säkrar sin plats som en framtidsorganisation och som en stark spelare på sin marknad.

Digitaliseringen ger nya möjligheter för alla – såväl stora som små företag och organisationer. Vad som skiljer är olika förutsättningar men gemensamt är att allt större del av värdeskapandet drivs av ICT. Exempelvis arbetar många företag inom handeln med försäljning via digitala kanaler inklusive sociala medier för att öka kundlojalitet och driva merförsäljning. Inom finansbranschen arbetar många banker med att tillgängliggöra tjänster digitalt med hjälp av appar för att differentiera sig från konkurrenter, och samtidigt minska behovet av fysiska kontor.

För att lyckas gäller det att förstå och kunna ta tillvara på utvecklingen. Verksamheter som inte lyckas hänga med går en tuff tid tillmötes, där de riskerar att bli allt mindre relevanta för sina kunder.

Erbjudande
Erbjudande

Den digitala transformationen ger en ny affärslogik som förändrar hur verksamheter skapar värde för sina kunder och alltmer säljs fysiska produkter helt eller delvis som tjänster.

INSPIRATION

EN NY AFFÄRSLOGIK – NYCKELN TILL FRAMGÅNG

Den digitala transformationen handlar i grund och botten om att förändra erbjudanden och verksamhetsmodeller. Två förändringsprocesser som innebär såväl utmaningar som möjligheter.

Tillämpningen av ICT, informations- och kommunikationslösningar, har stor betydelse när verksamheter förändrar sitt erbjudande och börjar införa nya förändrade verksamhetsmodeller.

Den mest radikala förändringen sker när företag transformerar både erbjudandet till marknaden och verksamhetsmodellen, och därmed skapar en disruptiv affärsmodell.

Erbjudande

Kopplar upp bilen för skräddarsydda försäkringspremier

Tack vare att förare idag kan koppla upp sina bilar med hjälp av Telia Sense har flera smarta tjänster blivit tillgängliga. En av dem är från försäkringsbolaget Folksam som snart lanserar tilläggstjänsten ”Köra Säkert”, där förare till uppkopplade bilar kan välja att dela sin körinformation med försäkringsbolaget och därmed minska olycksrisken, sänka bränslekostnaderna och minska miljöpåverkan med mera.

Erbjudande

MODERNISERAR GRUVORNA OCH MASKINERNA MED UPPKOPPLING

För Boliden, ett ledande företag inom gruv- och metallindustrin, går utvecklingen mot en fullt automatiserad gruva. Man satsar på modern infrastruktur i form av trådlösa nät, men också på pilotprojekt med autonoma fordon för transport i gruvorna. Digitaliseringen innebär för Boliden en möjlighet att utveckla verksamheten genom att öka produktiviteten, men också ökad säkerhet genom att man kopplar upp såväl personal som fordon.

Erbjudande

ERSÄTTER CD-SKIVOR MED STREAMINGTJÄNSTER

Streamingtjänster som Spotify har förändrat hur musik konsumeras genom att erbjuda digitala prenumerationstjänster där man förut handlade med fysiska produkter. Spotify använder dessutom en fullt digitaliserad verksamhetsmodell, där analys av stora mängder kunddata används för att skapa en individbaserad tjänst. De har också valt att samarbeta i ett värdenätverk tillsammans med ett antal partners, för att säkra kompetens och kunskap i alla led.

Erbjudande

KAN VARA AVGÖRANDE – DET VÄRDESKAPANDE NÄTVERKET

Den nya generationen konsumenter, medborgare och medarbetare förväntar sid sig ständig tillgång till digitala tjänster, på sina egna villkor. Teknisk mognad inom ICT som infrastruktur, moln, mobilitet, Internet of Things (IoT), säkerhet, lagring och dataanalys öppnar upp för helt nya möjligheter och möjliggör leverans av uppkopplade produkter och digitala tjänster. Detta accelererar omställningen till nya och mer mobila arbetssätt, men också nya gränssnitt mot kunder, medborgare och leverantörer.

När befintliga strukturer förändras och nya sätt att arbeta utforskas kan komplexiteten i den digitala omställningen bli en utmaning att klara på egen hand. Att lyckas tillvara digitaliseringens möjligheter kan vara att se bortom traditionella värdekedjor, för att istället utveckla verksamhet och tjänster tillsammans med kunder och leverantörer i ett värdenätverk. Klassiska värdekedjor ersätts med värdenätverk.

VAD KAN MITT FÖRETAG GÖRA?

Digitaliseringen ger upphov till en helt ny affärslogik som förändrar hur företag skapar värde för kunden. Synen på möjligheterna med digital transformation skiljer sig mellan olika branscher, men rör i huvudsak tre olika områden: attrahera nya kunder, differentiera sig från konkurrenter och skapa nya intäktskällor.

Erbjudande

Den nya affärslogiken

I rapporten Digital transformation utforskar vi vad som kännetecknar digitala ledare och hur de lyckas med sin digitala transformation.

Erbjudande