2022-11-21

Nu är det inte längre en fråga om att flytta till molnet, utan snarare när och hur. Men det är inte bara att sätta igång; utan en gedigen plan är det lätt att det blir både dyrt och krångligt. I den här artikeln ställer vi fem frågor som din organisation bör ha svar på innan ni trycker på molnknappen.

Har ni bestämt ett syfte med att migrera till molnet? Det här är antagligen den viktigaste frågan att ha klart för sig, eftersom svaret påverkar alla andra aspekter av molnflytten. Ska ni kapa kostnader? Öka tillgängligheten? Höja säkerheten? Öka innovationstakten? Vill ni bara vara sådär skönt moderna som alla andra?

Den vanligaste anledningen är att spara pengar, eller att använda IT-budgeten smartare och mer effektivt. Genom att flytta till molnet slipper ni ha egen hårdvara i form av servrar och lagring som ska köpas in, underhållas, förvaras, kylas, skyddas mot cyberattacker och så vidare. En annan besparing är att ni slipper ha lika mycket IT-kompetens inhouse; det sköts ju istället av molnleverantören. En tredje besparing är att ni slipper investera i överkapacitet när det gäller servrar och bandbredd och bara betalar för det ni faktiskt använder och kan skala upp och ner efter behov.

Har ni inventerat er data?

Den näst viktigaste uppgiften inför en molnflytt är att inventera, kategorisera och prioritera sina digitala tillgångar. Ta reda på vad som är företagets mest affärskritiska data, och räkna på vad det skulle innebära om den blir otillgänglig, eller i värsta fall hamnade i orätta händer. 

När datan och övriga resurser är kategoriserade ska ni bestämma vem som ska komma åt vad och hur. Vad ska vara svårast att komma åt och hur ska den skyddas? 
 

Molnlagring kan innebära att företagets data lagras på en server i samma stad eller på andra sidan jorden. Finns det regulatoriska krav på var er eller era kunders data får lagras? Ju längre bort datan lagras, desto längre svarstider blir det när ni ska komma åt den. Det kan bli ett problem för vissa tillämpningar.

Har ni en (realistisk) tidsplan?

Enligt en undersökning från det amerikanska företaget Dimensional Research går över hälften av alla molnprojekt över budget, både vad gäller tid och pengar. Oftast beror det på att man har för dålig överblick över vad som behöver göras inför flytten och, som en följd av detta, uppstår oväntade problem på vägen som drar ut på tiden eller i värsta fall gör att man måste tänka om helt. 

 

Det är också viktigt att inte försöka flytta allt på en gång utan att börja med en enkel applikation eller annan del av verksamheten som inte är affärskritisk, samt att inte flytta alla medarbetare samtidigt. Börja med en liten grupp och utvärdera resultatet innan ni går vidare.

Har ni valt molnleverantör?

Olika molnleverantörer har olika för- och nackdelar, funktioner, prismodeller och inriktningar. När ni vet vilka behov ni har och vad som är viktigt för just er organisation blir det lättare att ställa rätt frågor till leverantören. 

I upphandlingsskedet kan det vara lätt att stirra sig blind på priset, men vad som antagligen kommer att spela större roll i det långa loppet, även ekonomiskt, är supportavtalet och hur snabb leverantören är på att lösa problem, svara på frågor och återkoppla om det är något som inte funkar som det ska. En bra molnleverantör kan även hjälpa er att utveckla affären med hjälp av de möjligheter som molnet ger.

Har ni en molnpolicy?

En molnpolicy är helt enkelt de riktlinjer för hur organisationen ska fungera i molnet, vad gäller framförallt dataintegritet och nätverkssäkerhet. Denna policy bör också täcka in IT-säkerhet och incidenthantering, ekonomihantering, prestationshantering och regelefterlevnad.

Faktaruta: hjälpmedel för molnflytt

Amazon Web Services erbjuder ett antal guider, tjänster och verktyg för att förbereda, planera, underlätta, genomföra och följa upp en migration till AWS. Ett exempel är Cloud Adoption Readiness Tool som hjälper till att utvärdera organisationens migreringsmognad.

Google har en mängd olika verktyg och guider för att flytta data och applikationer, samt modernisera din verksamhet för att dra nytta av molnteknikerna fullt ut. 

Microsoft erbjuder förutom verktyg för att migrera till molnet även funktioner för att optimisera din IT och kapa kostnader. 

Mer från IT-bloggen

Händer med mobil

IT-säkerhet

Är jobbmobilen en säkerhetsrisk?

Man på kontor lutar sig framför dator

Erbjudande

IT-Tekniker

Från 399 kr/mån

Kvinnor på mörkt kontor med surfplatta och laptop

IT-säkerhet

Datadriven affär = hållbart

Utvalda produkter för företaget