Köpinformation

Att bli kund hos Telia via vår hemsida ska vara enkelt och kännas tryggt från början till slut. Därför har vi samlat information om just detta. Här hittar du allt du behöver veta från beställning till leverans.

Garanti och reklamation vid konsumentköp

Telia lämnar garantivillkor som gäller från respektive tillverkare och omfattar fel som finns vid leveranstillfället eller som uppkommer under garantitiden. Vid reklamationer och garantiärenden ber vi dig att i första hand kontakta ditt inköpsställe men du kan, oavsett inköpsställe, vända dig till telia.se, Kundtjänst eller Telia Butik, för att få hjälp med service eller reklamation.

Garantitiden räknas från den dagen du erhållit varan. Vid åberopande av garanti ska köpets tidpunkt styrkas med faktura, kvitto eller följesedel. Garantitiden för mobiltelefoner och surfplattor är vanligtvis 24 månader. Garantitiden för iPhone och datorer är vanligtvis 12 månader. Garantitiden kan variera beroende på vilken modell och tillverkare.

Garantin omfattar inte fel som uppkommit genom yttre åverkan exempelvis fukt-, tapp- eller stötskador. Den omfattar inte heller detaljer av förbrukningskaraktär som t.ex. batterier, normalt underhåll som t.ex. rengöring av produkt, förslitning eller förändring av varan som är en följd av normal användning av varan, inställnings - eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren. Vi rekommenderar att du alltid läser varans bruksanvisning innan användning.

Telia svarar inte för fel som uppkommit genom att:

  • varan inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen
  • varan utsatts för onormalt brukande eller något liknande förhållande
  • varan vanvårdats
  • varan varit utsatt för olyckshändelser eller annan yttre påverkan
  • varan varit utsatt för elektriska överspänningar från t.ex. åska eller blixt
  • varan ombyggts eller ändrats
  • service eller reparation utförts av verkstad som inte godkänts av Telia
  • annat än originaldelar monterats eller någon liknande åtgärd vidtagits av köparen

För att få utökat skydd när du köper en mobiltelefon eller surfplatta hos Telia kan du teckna Telia Försäkring när du handlar din vara hos oss. Vår försäkring täcker förutom skador, stöld och förlust, även otillåten användning vid ersättningsbar stöld eller förlust på upp till 2000 kr per skada.

Utöver garanti så gäller konsumentköplagen enligt vilken du har tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade du fick den. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där från början. För mer information se www.konsumentverket.se.

Undersökningsavgift

Telia erbjuder via vår servicepartner, Telecare Service, reparation utanför garanti. För mer information om kostnad samt hur du ska gå tillväga för att skicka in din vara för reklamation och felanmälan se reparation av mobiltelefon.

Ångerrätt och retur

En affär på distans är inte avslutad förrän du godkänt de produkter och tjänster som du beställt. Blir du inte nöjd går det bra att ångra sig.

Ångerrätt gäller för privatpersoner som köpt en vara eller tjänst via telia.se, per telefon eller på offentlig plats.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig möjlighet att ångra ett köp inom 14 dagar räknat från det att du mottagit varan och en bekräftelse på köpet. Om du köpt en tjänst upphör ångerrätten 14 dagar efter mottagit en bekräftelse eller om du samtyckt till att Telia påbörjar leverans av tjänsten under ångerfristen. Ångersfristen vid köp av enbart tjänster per telefon börjar däremot gälla när avtalet ingås.

Om du ångrar ditt köp måste du meddela Telia innan ångerfristens slut och skicka tillbaka varan. Så snart Telia har mottagit din anmälan kommer en bekräftelse skickas till dig. Återsänd varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet.

Enligt lag är du ansvarig för eventuell värdeminskning som uppstår om du hanterar varan i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. Om du skickar tillbaka en vara som har skadats eller av annan anledning inte går att återställa till sitt ursprungliga skick och Telia därför inte kan sälja den igen som ny kommer Telia att debitera dig för motsvarande värdeminskning.

För att undvika betalningsskyldighet ber vi dig särskilt att inte använda varan förrän du bestämt dig för att behålla den. Aktivera inte SIM-kort i mobilen/surfplattan och installera inte några program i datorn du köpt om du funderar på att ångra köpet.

Väljer du att returnera din vara behöver du själv stå för returfrakten. Varken Telia eller Posten ansvarar för eventuell förlust av skickade brev. Vi rekommenderar därför att du skickar din försändelse som ett postpaket eller rekommenderat brev. Returnera varan, inklusive alla tillbehör, i originalförpackningen tillsammans med följesedeln till:

TeliaSonera Sverige AB /Retur
341 09 Ljungby

Följesedel med garantiuppgifter packas med i varje varuleverans. Spara alltid dessa handlingar. Kontakta oss genast om du upptäcker en transportskada. Kontakta oss också vid garantifel, reklamationer eller vid servicebehov.

Vill du göra en felanmälan? Gå till sidan Felsök och felanmäl »

Kontakta Telia för retur/uppsägning av tjänster och varor: Kundtjänst »

Uppsägning

För de flesta tjänster som Telia tillhandahåller gäller tre månaders uppsägningstid. Om du vill säga upp tjänster i samband med utlöpande bindningstid är det därför viktigt att du meddelar oss tre månader innan så sker. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst via telefon, e-post eller brev.

Utförlig information om vad som gäller vid uppsägning finns att läsa i Telias allmänna villkor.

Köptrygghet

Vi vill att du ska vara nöjd med dina köp hos oss. Har vi på något sätt inte uppfyllt ett löfte, eller levererat en produkt som inte motsvarar dina förväntningar? Kontakta oss via e-postformulär på Kontakta Telia där får du ett ärendenummer så att du enkelt kan följa ditt ärende.
Du kan också nå oss via chatt, telefon och på handlahostelia@telia.se.

Telias trygghetslöfte för mobilt bredband

Med vårt trygghetslöfte ger vi dig som privatperson en bra möjlighet att utvärdera ditt mobila bredband även när du binder ditt abonnemang. Du har möjlighet att inom 30 dagar från avtalstecknandet avsluta ditt abonnemang oavsett bindningstid och lämna tillbaka eventuellt modem eller router som du köpt i samband med beställningen av ditt mobila bredbandsabonnemang. Återlämning av hårdvaran kan göras under förutsättning att det är i samma skick som när du fick det samt att originalförpackningen och samtliga tillbehör återlämnas. Eventuell engångsavgift återbetalas inte.

Avtal tecknade med Telia via www.telia.se lyder under:

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni och bredband. De tar upp ett antal viktiga tips till dig som nyligen har ingått ett abonnemang för mobiltelefoni eller mobilt bredband.

TeliaSoneras behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen, kallad PUL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation. Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Om du inte är nöjd

Vår ambition är att alltid kunna hjälpa dig som kund så att du blir nöjd. Ibland blir det ändå inte så och då vill vi gärna veta det. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende eller med vår service kan du nå oss via avdelningen Kontakta oss här på hemsidan.

Du kan självklart också skriva till:

TeliaSonera Sverige AB
Box 50077
973 22 LULEÅ

Om du vill tillfråga en opartisk instans finns Telekområdgivarna som ger opartisk och kostnadsfri hjälp för konsumenter om abonnemang inom TV, telefoni och bredband. De nås vardagar kl. 9-12.

Telekområdgivarna
Box 24157
104 51 Stockholm
Tel. 08-522 767 00
Faxnr. 08-522 767 01

Som privatperson har du även möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få din sak prövad.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
104 51 Stockholm
Tel. 08-508 860 00