Varning för bluffmejl och sms Har du fått ett mejl eller sms som ber dig att bekräfta en återbetalning eller ange kontouppgifter? Läs mer här

Övergången till framtidens nät fortsätter

Publicerad: 2015-10-13 14:49 | Taggar: Fiber Kategorier: Fast Bredband, Mobilt bredband, Hemtelefoni, Mobiltelefoni

IT och digitaliseringen är central del av av vårt samhälle och en del av vardagen för de flesta människor. Ju mer digitaliserat samhället blir, desto viktigare är det med en driftsäker uppkoppling som fungerar utan avbrott.

Utbyggnaden av framtidens nät innebär samtidigt att användningen av den tidigare generationens kopparnät minskar i snabb takt. Fiber och mobilt möter kundernas krav på att kunna använda allt mer data och har redan blivit de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling. Näten byggs också för att kunna leva upp till de krav på säker - och robusthet som är en förutsättning för bland annat framtida välfärdstjänster. 

I allt fler områden kommer det därför inte vara hållbart att, parallellt med framtidens nät, fortsätta underhålla och investera i kopparnätet för att garantera den nivå av driftsäkerhet som ett allt mer digitaliserat samhälle kräver. 

TeliaSonera kommer under 2016 påbörja en ny fas avseende övergången från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på framtidens nät. Övergången innebär att i områden där koppartjänsterna inte är framtidssäkra kommer en fullständig övergång till tjänster baserade på i första hand fiber- och mobilnät att genomföras. Tjänster som kommer att påverkas är telefoni, bredband, TV och olika grossist- och företagstjänster. 
Alla kunder kommer att bli kontaktade i god tid innan förändringen träder i kraft. Övergången till framtidens nät berör kunder till flera olika operatörer. 

Om du har frågor - kontakta din nuvarande operatör.

Till vår sida om Framtidens nät

Läs mer om övergången till framtidens nät (PDF) 

Kommuner och orter 2016 (PDF) 

Tyck till

©Telia 556430-0142
Box 50077, 973 22 Luleå
Säte: Stockholm

Chatt

Behöver du hjälp?

Börja chatta Ring mig

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?

Just nu är det många som vill komma i kontakt med oss.

Alla våra rådgivare är upptagna, vänligen försök igen om en liten stund.