FINLAND (SONERA HOMERUN)

Telia och Sonera har kopplat ihop de trådlösa nätverken. Svenska Telia Wifi-abonnenter har nu tillgång till samtliga Sonera Homerun platser. Att använda Telia Wifi-abonnemanget på Sonera Homerun platserna kostar inget extra, förutom den vanliga minut avgiften om du är Base-abonnent.

Samtliga Sonera Homerun platser hittar du i täckningskartan.
Så här gör du för att använda Telia Wifi på Sonera Homerun platser:

  1. Välj Telia Wifi som operatör eller lägg till @homerun.telia.com efter ditt användarnamn, t.ex. användarnamn@homerun.telia.com.
  2. Logga in på samma sätt som tidigare.


Mer information om Sonera Homerun hittar du på deras hemsida.

Gå till hemsidan