Dina Val

Tjänster Betalas via faktura från Telia

Varor Betalas via postförskott

Sammanställning

Sammanställning Jag godkänner pris, Telias villkor samt är införstådd med att detta köp medför ett betalningsansvar. Läs mer om Telias köpinformation och ångerrätt. Telia kommer att göra en kreditprövning i samband med din beställning.