{ "config":{ "postService": "portraitPostService", "preService": "portraitPreService", "formWidth": "medium", "gaEventCategory": "", "gaEventLabel": "", "portraitDescription": "C-338-L-03", "version": "1.0.0" }, "labels":{ "header": "VERKTYG FÖR TM", "subtext": "Fyll i erbjudandet", "submitLabel": "SKICKA", "submittingLabel": "SKICKAR", "cancelLabel": "Avbryt", "disclaimer": "", "completedText": "Informationen kommer att skickas till kund." }, "model": [ { "label": "Kundens mobilnummer", "internalName": "contactPhoneMobile", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["phoneNrMobile",""], "syntaxHint": "0701234567", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Erbjudandepaket", "internalName": "notes", "inputType": "radio", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": ["lagom","stor"] } ] }