Sms från fasta telenätet

Sms från fasta telenätet

Du kan använda din fasta telefon för att skicka och ta emot sms till och från fasta telefoner och mobiltelefoner. Det är gratis att skicka sms till en fast telefon, sms till en mobiltelefon kostar 69 öre.

Läs mer om produkten