Sms från fasta telenätet

Sms från fasta telenätet - thumbnail Sms från fasta telenätet

Sms från fasta telenätet

Du kan använda din fasta telefon för att skicka och ta emot sms till och från fasta telefoner och mobiltelefoner. Det är gratis att skicka sms till en fast telefon, sms till en mobiltelefon kostar 69 öre.

Innan du börjar

  • Kontrollera att du har en telefon som ä;r fö;rberedd fö;r sms (se handboken fö;r din telefon).
  • Du behö;ver ha tjä;nsten ;nummerpresentation ;inkopplad fö;r att kunna lä;sa sms i din fasta telefon.

Så här gör du

  1. Du behö;ver lä;gga upp numret till det så; kallade servicecenter (ä;ven kallat meddelandecentral) i din telefon. Lä;s i telefonens handbok hur du gö;r detta. Numret du ska lä;gga upp ä;r ;074-094 00 00.
  2. Du må;ste lä;gga upp numret till servicecentret i alla de telefoner som om du villl skicka sms frå;n.
  3. Du aktiverer tjä;nsten genom att skicka ett valfritt sms till valfritt nummer (se handboken fö;r din telefon hur du skickar sms).

Avaktivera tjänsten

Fö;r att avaktivera tjä;nsten ska du skicka ett e-postmeddelande med det telefonnummer som du vill avaktivera till nosms@hemsms.se.

Bra att veta

  • Har du ett hemligt nummer kommer det att synas i displayen hos personen som tar emot ditt sms. Om meddelandet blir upplä;st kommer ä;ven numret att lä;sas upp. ;
  • Mottagaren må;ste ha aktiverat sin hemtelefon fö;r sms eller ha tjä;nsten nummerpresentation fö;r att kunna ta emot sms på; sin fasta telefon. Finns inte detta hos mottagaren kommer det ett samtal till den fasta telefonen och meddelandet blir upplä;st. ;Tä;nk på; att talsyntesen bara kan lä;sa upp meddelanden på; svenska. Om ingen svarar gö;rs ytterligare sju fö;rsö;k med en timmes intervall.