Meddelandebox

Meddelandebox - thumbnail Meddelandebox

Meddelandebox

Behöver du ett telefonnummer dit folk kan ringa och lämna meddelanden? Och som du själv kan använda för att lämna meddelanden till dem som ringer dig?

Meddelandebox är en telefonsvararfunktion som inte kräver ett vanligt fast abonnemang. Du får ett eget nummer som förs in i telefonkatalogen och du kan välja vilket riktnummer du vill.

Så här fungerar Meddelandebox

Den som ringer din Meddelandebox möts av ett meddelande som du talat in och kan därefter lämna ett meddelande till dig. Meddelandebox kan lagra upp till 100 olika meddelanden, vart och ett max 5 minuter långt. När du vill lyssna av dina meddelanden ringer du upp din Meddelandebox och identifierar dig med en kod som du själv har valt.

Hur vill du använda meddelandebox?

- Som telefonsvarare. Tala in ett meddelande där du ber om namn och nummer och säger att du ringer upp.

- För att lämna information, t ex "Nästa föreningsmöte är den 10 oktober kl. 19.00".

Ditt fasta abonnemang upphör

Meddelandebox är inte ett telefonabonnemang. Om du väljer att flytta ditt telefonnummer till Meddelandebox innebär det att ditt vanliga fasta abonnemang upphör. 

Om du skulle ångra dig och vill flytta tillbaka ditt telefonnummer från Meddelandebox till ett fast abonnemang går det bra inom 30 dagar. Därefter kan vi inte garantera att det finns ledig kapacitet i telenätet till önskad adress. Det kostar 160 kr för ändringen tillbaka till ett fast abonnemang. 

Beställning

Kontakta oss för att beställa Telia Meddelandebox.