Nya priser för ditt
Telia Kontantkort

Nyligen sänkta utlandspriser
Välj den laddning som passar dig
Många användningsområden
Ring/surfa som hemma i EU/EES

Nya priser

FRÅGOR OCH SVAR