Årskort Säker mobil

Årskort Säker mobil

Med Årskort Säker mobil kan du känna dig tryggare när du använder din smartphone. Du får Stöldskydd, Surfskydd och Trygga nummer. Årskort Säker mobil finns endast tillgängligt för smartphones och surfplattor med iOS eller Android.

Årskort Säker mobil kan inte längre nytecknas utan har ersatts av Årskort F-Secure SAFE, som du kan ladda här

{{product.text}}

Tiden är ute!
dgr tim min sek kvar

{{product.text}}

{{product.text}}

Det kompletta skyddet

Stöldskydd

Du kan låsa, radera och lokalisera en stulen och borttappad smartphone via internet.

Surfskydd

Antivirus som skyddar mobilen mot skadliga program och webbsidor.

Trygghet

Du kan hitta en borttappad mobil på en karta och funktionen föräldrakontroll skyddar barn från internets dåliga sidor. Du kan dessutom alltid ringa hem med Mina Trygga nummer, även om du har tomt på kortet.

Årskort Säker mobil är framtaget i samarbete med det världsledande datasäkerhets-företaget F-Secure. När du har aktiverat tjänsten kan du registrera dig på F-secures portal https://mymobile.f-secure.com/telia och enkelt lokalisera eller låsa telefonen, radera innehåll eller få mobilen/surfplattan att ge ifrån sig ljud.

Årskort Säker mobil finns endast tillgängligt för smartphones och surfplattor med iOS eller Android.

Ring även om pengarna tar slut

Med Mina Trygga nummer kan du alltid ringa två svenska utvalda nummer (fast eller mobilt) när ditt saldo är 0 kr. När ditt saldo är slut kan du ringa dina två fördefinierade nummer i upp till fem minuter samt skicka upp till fem sms under den period då du har 0 kr i saldo. Om du är mitt i ett samtal när pengarna tar slut avbryts samtalet som en bekräftelse på att ditt saldo är 0 kr. Du har därefter dina fem minuter att använda. Efter varje ny laddning får du nya minuter och sms att använda. Kvarstående minuter/sms från tidigare laddningar går inte att spara tills nästa gång ditt saldo är 0 kr.

Du kan administrera dina nummer på Mitt Telia eller via sms.

Vid sms, skicka följande text:

  • För två nummer: Skicka TRYGG 070XXXXXXX 070XXXXXXX till 4466.
  • För ett nummer: Skicka TRYGG 070XXXXXXX till 4466.
  • För inget nummer och radera befintligt nummer Skicka TRYGG till 4466.
  • För att se vilka nummer som är aktiverade: Skicka SETRYGG till 4466.

Telia Refill Laddningsnivåer

Priserna gäller i 30 dagar efter senaste laddning, därefter gäller prislistan Refill Bas. Om du gör flera laddningar under samma dag får du tillgodoräkna dig värdet av den sammanlagda laddningen från tidpunkten för den senaste laddningen.

Debiteringsintervall för Telia Refill Månads, Halvårs och Årskort är en sekund. Minuter som ingår gäller (ordinarie nationella nummer) inom Sverige och per mottagare. Detta innefattar mobila abonnentnummer, geografiska fastnätsnummer. Övriga destinationer, exempelvis betalnummer eller nummerupplysningsnummer, kan ha avvikande pris. Vid samtal till och från utlandet gäller Telias ordinarie utlandsprislista. För videosamtal gäller samma pris som för ett vanligt samtal.

I Årskort sms ingår 5000 sms per månad. Potten förnyas den 1:a varje månad. Giltighetstiden på Årskortet är 365 dagar. I ingående sms ingår inte betal-sms, sms till och från utlandet eller från tjänsten sms i datorn. För överskjutande trafik gäller prislista Bas. Om du byter från Telia Refill till ett Telia Mobilabonnemang följer ditt Årskort inte med och din pott förnyas därmed inte. Avgift tas ut även om meddelandet inte når mottagaren.

Fri datatrafik upp till angiven surfmängd/mån - hastighet upp till 20 Mbit/s, gäller 3G och 4G. Innehållet i en månadsladdning med surf gäller i 30 dagar från laddningstillfället, därefter maxtaxa (förutsatt att saldo finns). Halvårskort gäller i 183 dagar från laddningstillfället. Årskort gäller i ett helt år, 365 dagar, från laddningstillfället. På halvårskort och årskort som gäller t.o.m 2/6 2014 begränsas hastigheten. Fr.o.m. 3/6 2014 måste du Ladda Surf annars gäller maxtaxa, förutsatt att saldo finns.

Har du idag en säljstoppad prislista och väljer att ladda ett månads- eller årskort får du automatiskt de nya priserna. När perioden är slut kan du välja mellan att ladda ytterligare ett månads- eller årskort eller ladda enbart samtal eller surf med Ladda Enkel och Ladda Surf.

Ångerrätt Månad, Halvår och Årskort
När du köper månad, halvår eller årskort börjar det gälla direkt vilket gör att du inte kan ångra ditt köp (eftersom det du köpt redan har börjat användas). Köpet går alltså inte under distansköpslagen.

Årskort Spotify & surf följer inte med om man överlåter kontantkortet till en annan person eftersom kontot hos Spotify är personligt.