Uppdatera usb-modem och router

ZTE mf820d+ USB för Windows
 • ZTE mf820d+

  Genom att uppgradera ditt usb-modem får du en stabilare anslutning till internet.

  Innan du börjar

  Uppdateringen av ZTE mf820d kan göras på Windows XP, Vista eller 7.

 • 1

  Ladda ner den senaste programvaran för ZTE mf820d för Windows.

 • 2

  Stäng av din uppkopplingsprogramvara.

 • 3

  Ta ut sim-kortet ur modemet och anslut modemet till datorn igen.

 • 4

  Kontrollera att din dator inte är ansluten till internet.

 • 5

  Starta installationsprogrammet Telia_OneClick_Update_B33.exe

 • 6

  Följ anvisningarna på skärmen. Det tar ett antal minuter att uppdatera modemet.

 • 7

  Programvaran är uppdaterad i modemet.

 • 8

  Ta ut modemet ur datorn. Stoppa in sim-kortet i modemet igen.

 • 9

  Avinstallera programvaran för modemet i din dator genom att gå in i Kontrollpanelen och välja där Lägg till/Ta bort program. Välj programvaran ZTE mf820d och klicka på Ta bort.

 • 10

  Anslut modemet till datorn och installera programvaran från modemet. Installationen startar automatiskt och följ därefter anvisningarna på skärmen.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
ZTE mf820d för Mac
 • Genom att uppgradera ditt usb-modem får du en stabilare anslutning till internet.
   

  Innan du börjar

  Uppdateringen av ZTE mf820d kan göras på Mac OS 10.6 och 10.7.

 • 1

  Ladda ner den senaste programvaran för ZTE mf820d för Mac.

 • 2

  Stäng av din uppkopplingsprogramvara.

 • 3

  Ta ut sim-kortet ur modemet och anslut modemet till datorn igen.
   

 • 4

  Kontrollera att din dator inte är ansluten till internet.

 • 5

  Starta installationsprogrammet DL_ MF820D_TELIA_SW_MACV1.00.05.Setup.zip

 • 6

  Följ anvisningarna på skärmen. Det tar ett antal minuter att uppdatera modemet.

 • 7

   Programvaran är uppdaterad i modemet.

 • 8

  Ta ut modemet ur datorn. Stoppa in sim-kortet i modemet igen

 • 9

  Avinstallera programvaran för modemet i din dator genom att öppnar Finder, välja Program och därefter leta upp mappen Mobilt bredband. Dubbelklicka sedan på Avinstallation.

 • 10

  Anslut modemet till datorn och installera programvaran från modemet. Installationen startar automatiskt. Följ därefter anvisningarna på skärmen.
   

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Dovado Tiny
 • För att kunna använda din Dovado Tiny till de modem som Telia säljer behöver du uppdatera routern med nedanstående programvara

 • 1

  Senaste uppdateringen finns att ladda ner på http://www.dovado.com/firmware.

 • 2

  Klicka på TINY Firmware.

 • 3

  Välj sedan TINY Windows Firmware Utility för Windows eller TINY Mac OS X Firmware Utility för Mac, beroende vilket operativsystem din dator har.

 • 4

  Spara filen på din dator.

 • 5

  Ta bort eventuella modem från Dovado Tiny.

 • 6

  Anslut datorn till Dovado Tinyn via kabel eller wifi.

 • 7

  Dubbelklicka på filen för att starta Firmware Utility.

 • 8

  Klicka på fliken Upgrade.

 • 9

  Klicka på knappen Upgrade för att uppgradera Dovado Tinyn.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Option Icon 505 för Windows
 • Genom att uppgradera ditt usb-modem får du en stabilare anslutning till internet.

 • 1

  Ladda ner den senaste programvaran för Option iCon 505 för Windows.

 • 2

  Stäng av din uppkopplingsprogramvara (Telia_Mobilt_Bredband).

 • 3

  Kontrollera att din dator inte är ansluten till internet.

 • 4

  Starta installationsprogrammet.

 • 5

  Följ anvisningarna på skärmen.

 • 6

  Koppla bort usb-modemet från datorn och koppla in det igen när installationsprogrammet ber dig. Använd samma usb-ingång som tidigare.
   

 • 7

  Programvaran är uppdaterad.
   

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Option iCon 505 för Mac
 • Genom att uppgradera ditt usb-modem får du en stabilare anslutning till internet.

 • 1

  Ladda ner den senaste programvaran för Option iCon 505 för Mac.

 • 2

  Stäng av din uppkopplingsprogramvara (Telia_Mobilt_Bredband).

 • 3

  Kontrollera att din dator inte är ansluten till internet.

 • 4

  Starta installationsprogrammet.

 • 5

  Följ anvisningarna på skärmen.

 • 6

  Koppla ur usb-modemet

  Koppla bort usb-modemet från datorn och koppla in det igen när installationsprogrammet ber dig. Använd samma usb-ingång som tidigare.

 • 7

  Programvaran är uppdaterad.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Huawei 220 för Mac
 • Huawei-modem

  Om du inte får igång ditt mobila bredband på din dator så kan det bero på att ditt usb-modem inte stödjer ditt operativsystem. Här kan du ladda ned en programvara som gör att ditt usb-modem fungerar på din dator.

  Innan du börjar

  Att ditt mobila bredband inte fungerar kan bero på att mobiltäckningen är bristfällig. Se vår täckningskarta och hastighetskarta för att se hur bra täckning du har där du befinner dig.

 • 1

  Ladda ned installationsprogrammet för Huawei E220 för Mac.

 • 2

  Koppla ur ditt usb-modem innan du startar installationsprogrammet.

 • 3

  Starta installationsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen.

 • 4

  Koppla in ditt usb-modem i datorn igen. När datorn hittar modemet kan en fråga om att installera programvaran för det nya modemet dyka upp på skärmen. Klicka Avbryt. Denna fråga kan komma upp varje gång du kopplar in ditt modem.

 • 5

  Installationen är klar.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Huawei 220 för Windows
 • Genom att uppdatera ditt usb-modem får du en stabilare anslutning till internet.

 • 1

  Ladda ner den senaste programvaran för Huwaei E220 för Windows.

 • 2

  Ladda ner uppkopplingsprogrammet Mobile Partner eller Mobile Connect.

 • 3

  Koppla in usb-modemet till datorn, men ha inte sim-kortet i.

 • 4

  Starta installationen av den senaste programvaran för Huwaei E220 för Windows.

 • 5

  Följ anvisningarna på skärmen.

 • 6

  Starta sedan installationen av uppkopplingsprogrammet.

 • 7

  Programvarorna är nu uppdaterade.

 • Att tänka på

  Uppdatering av programvaran för usb-modemet Huwaei E220 kan enbart ske på en Windows-dator.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Option Globesurfer iCon 7.2
 • Genom att uppgradera ditt usb-modem får du en stabilare anslutning till internet.

 • 1

  Ladda ner den senaste programvaran för Option Globesurfer iCon 7.2 för Windows.

 • 2

  Koppla in option globesurfer

  Koppla in usb-modemet till datorn.

 • 3

  Starta installationsprogrammet.

 • 4

  Följ anvisningarna på skärmen.

 • 5

  Programvaran är uppdaterad.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Option GT Max 7.2
 • Genom att uppgradera ditt usb-modem får du en stabilare anslutning till internet.

 • 1

  Ladda ner den senaste programvaran för Option GT Max 7.2 för Windows.

 • 2

  Koppla in pc-kortet till datorn.

 • 3

  Starta installationsprogrammet.

 • 4

  Följ anvisningarna på skärmen.

 • 5

  Programvaran är uppdaterad.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Huawei E170
 • Huawei E170-modem

  Om du inte får igång ditt mobila bredband på din dator så kan det bero på att ditt usb-modem inte stödjer ditt operativsystem. Här kan du ladda ned en programvara som gör att ditt usb-modem fungerar på din dator.

  Innan du börjar

  Att ditt mobila bredband inte fungerar kan bero på att mobiltäckningen är bristfällig. Se vår täckningskarta och hastighetskarta för att se hur bra täckning du har där du befinner dig.

 • 1

  Ladda ned installationsprogrammet för Huawei E170 för Mac.

 • 2

  Koppla ur ditt usb-modem innan du startar installationsprogrammet.

 • 3

  Starta installationsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen.

 • 4

  Koppla in ditt usb-modem i datorn igen. När datorn hittar modemet kan en fråga om att installera programvaran för det nya modemet dyka upp på skärmen. Klicka Avbryt. Denna fråga kan komma upp varje gång du kopplar in ditt modem.

 • 5

  Installationen är klar.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
ZTE mf628+ USB för Windows
 • Genom att uppgradera ditt usb-modem får du en stabilare anslutning till internet.

  Innan du börjar

  Att ditt mobila bredband inte fungerar kan bero på att mobiltäckningen är bristfällig. Se vår täckningskarta och hastighetskarta för att se hur bra täckning du har där du befinner dig.

 • 1

  Koppla in ditt usb-modem till din dator.

 • 2

  En installationsguide ska starta automatiskt. Gör den inte det kan du hitta och välja usb-modemet via Utforskaren och sedan starta filen autorun.exe.

 • 3

  Följ anvisningarna på skärmen.

 • 4

  Ladda sedan ned installationsprogrammet för ZTE mf628+ USB för Windows 7.

 • 5

  Filen öppnas i programmet WinZip. Klicka på ikonen Extract i menyn och välj en plats i din dator där du sparar installationsprogrammet.

 • 6

  Starta installationsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen.

 • 7

  Starta om datorn efter installationen.

 • 8

  Installationen är klar.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
ZTE mf628+ USB for Mac
 • ZTE mf628+

  Om du inte får igång ditt mobila bredband på din dator kan det bero på att ditt usb-modem inte stödjer ditt operativsystem. Här kan du ladda ned en programvara som gör att ditt usb-modem fungerar på din dator.

  Innan du börjar

  Att ditt mobila bredband inte fungerar kan bero på att mobiltäckningen är bristfällig. Se vår täckningskarta och hastighetskarta för att se hur bra täckning du har där du befinner dig.

   

 • 1

  Ladda ned installationsprogrammet för ZTE mf628+ USB för Mac.

 • 2

  Filen kommer att packas upp till "ZTEDatacardDriverInstallerV1-3-0.pkg".

 • 3

  Koppla ur ditt usb-modem innan du startar installationsprogrammet.

 • 4

  Starta installationsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen.

 • 5

  Koppla in ditt usb-modem i datorn igen.

 • 6

  När usb-modemet ZTE mf628+ USB inte är helt installerat kommer den att dyka upp som cd-enheten ZTE. Öppna upp den och klicka på filen Telia Mobilt Bredband.

 • 7

  Följ anvisningarna på skärmen.

 • 8

  Starta om datorn efter installationen.

 • 9

  Installationen är klar.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Samsung BT-B3710 och GT-B3730
 • Samsung BT-B3710 och GT-B3730

  Om du inte får igång ditt mobila bredband på din dator kan det bero på att ditt usb-modem inte stödjer ditt operativsystem. Här kan du ladda ned en programvara som gör att ditt usb-modem fungerar på din dator.

  Innan du börjar

  Att ditt mobila bredband inte fungerar kan bero på att mobiltäckningen är bristfällig. Se vår täckningskarta och hastighetskarta för att se hur bra täckning du har där du befinner dig.

 • 1

  Öppna uppkopplingsprogramvaran Mobile Broadband 4G i din dator.

 • 2

  Välj Inställningar.

 • 3

  Välj Live-uppdatering.

 • 4

  Klicka sedan på knappen Sök efter uppdatering. Finns en senare programvara så kommer den att laddas ner.

 • 5

  Följ instruktionerna.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Huawei B593
 • För att kunna använda din Huawei B593 router med en utomhusantenn behöver du uppdatera programvaran i routern och göra en förändring i inställningarna. Följ instruktionen nedan så är du igång att använda din utomhusantenn.

   

 • 1

  Ladda ner senaste programvara för Huawei B593 här och spara den på din dator eller surfplatta.
   

 • 2

  Öppna en webbläsare I din dator eller surfplatta och skriv in adressen 192.168.1.1. Logga in i routern med Användarnamnet Admin och Lösenordet admin.
   

 • 3

  I vänstermenyn klickar du på System och sedan på Uppgradera.

   

 • 4

  Klicka i fältet Uppgradera fil: och klicka på knappen Browse… för att ladda upp uppgraderingsfilen du sparade på din dator eller surfplatta.
   

 • 5

  Klicka sedan på knappen Uppgradera.
   

 • 6

  När du fått meddelande om att uppgraderingen är slutförd ska du klicka på System/Antenninställningar i vänstermenyn.
   

 • 7

  Välj Extern och klicka på knappen Skicka. Nu är du klar att ansluta och använda en utomhusantenn.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Huawei E1820 för Mac
 • Denna uppdatering gäller modemen Huawei E1820, E173, E367, E392 och E3276 och kan göras på Mac OS 10.6 och 10.7.

 • 1

   Ladda ner den senaste programvaran för Mac.

 • 2

  Koppla ned från internet och stäng av din uppkopplingsprogramvara (Telia Mobilt Bredband).

 • 3

  Kontrollera att din dator inte är ansluten till internet.

 • 4

  Starta programvaran för att uppdatera modemet (E1820-E173-E367-E392-E3276.dmg).

 • 5

  Följ anvisningarna på skärmen.

 • 6

  Koppla bort usb-modemet från datorn och koppla in det igen när installationsprogrammet ber dig. Använd samma usb-ingång som tidigare.

 • 7

  Nu är modemet uppdaterat.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Huawei E173 för Mac
 • Denna uppdatering gäller modemen Huawei E1820, E173, E367, E392 och E3276 och kan göras på Mac OS 10.6 och 10.7.

 • 1

  Ladda ner den senaste programvaran för Mac.

 • 2

  Koppla ned från internet och stäng av din uppkopplingsprogramvara (Telia Mobilt Bredband).

 • 3

  Kontrollera att din dator inte är ansluten till internet.

 • 4

  Starta programvaran för att uppdatera modemet (E1820-E173-E367-E392-E3276.dmg).

 • 5

  Följ anvisningarna på skärmen.

 • 6

  Koppla bort usb-modemet från datorn och koppla in det igen när installationsprogrammet ber dig. Använd samma usb-ingång som tidigare.

 • 7

  Nu är modemet uppdaterat.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Huawei E367 för Mac
 • Denna uppdatering gäller modemen Huawei E1820, E173, E367, E392 och E3276 och kan göras på Mac OS 10.6 och 10.7.

 • 1

  Ladda ner den senaste programvaran för Mac.

 • 2

  Koppla ned från internet och stäng av din uppkopplingsprogramvara (Telia Mobilt Bredband).

 • 3

  Kontrollera att din dator inte är ansluten till internet.

 • 4

  Starta programvaran för att uppdatera modemet (E1820-E173-E367-E392-E3276.dmg).

 • 5

  Följ anvisningarna på skärmen.

 • 6

  Koppla bort usb-modemet från datorn och koppla in det igen när installationsprogrammet ber dig. Använd samma usb-ingång som tidigare.

 • 7

  Nu är modemet uppdaterat.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Huawei E392 för Mac
 •  

  Denna uppdatering gäller modemen Huawei E1820, E173, E367, E392 och E3276 och kan göras på Mac OS 10.6 och 10.7.
   

 • 1

  Ladda ner den senaste programvaran för Mac.

 • 2

  Koppla ned från internet och stäng av din uppkopplingsprogramvara (Telia Mobilt Bredband).

 • 3

  Kontrollera att din dator inte är ansluten till internet.

 • 4

  Starta programvaran för att uppdatera modemet (E1820-E173-E367-E392-E3276.dmg).

 • 5

  Följ anvisningarna på skärmen.

 • 6

  Koppla bort usb-modemet från datorn och koppla in det igen när installationsprogrammet ber dig. Använd samma usb-ingång som tidigare.

 • 7

  Nu är modemet uppdaterat.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Huawei E3276 för Mac
 • Denna uppdatering gäller modemen Huawei E1820, E173, E367, E392 och E3276 och kan göras på Mac OS 10.6 och 10.7.
   

 • 1

  Ladda ner den senaste programvaran för Mac.

 • 2

  Koppla ned från internet och stäng av din uppkopplingsprogramvara (Telia Mobilt Bredband).

 • 3

  Kontrollera att din dator inte är ansluten till internet.

 • 4

  Starta programvaran för att uppdatera modemet (E1820-E173-E367-E392-E3276.dmg)

 • 5

  Följ anvisningarna på skärmen.

 • 6

  Koppla bort usb-modemet från datorn och koppla in det igen när installationsprogrammet ber dig. Använd samma usb-ingång som tidigare.

 • 7

  Nu är modemet uppdaterat

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner