Kontrollera kopplingen i bostadsnätet

Du behöver kontrollera att kopplingen från Wifi-routern till bostadsnätet är korrekt, så att internet skickas vidare till det fiberuttag där du har anslutit din dator.

Det vanligaste bostadsnätet har fiberuttag samlade på en plats, ofta där fibern kommer in i bostaden. Uttagen är vanligtvis numrerade med siffror, till exempel 1,2,3,4.

Utspritt i din bostad finns det då även uttag numrerade 1,2,3,4.

Exempel: Om din dator är kopplad till uttag nummer 8 i sovrummet så måste du koppla en nätverkskabel från en av de gula portarna på din Wifi-router till uttag nummer 8 där fibern kommer in i bostaden. Detta gör att internet skickas vidare till uttaget i sovrummet.

Kontrollera kopplingen i bostadsnätet