Glada användare av Telias tjänster

Om TeliaSonera

TeliaSonera hjälper miljontals människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster. Internationell styrka och lokal förankring är kombinationen som gör oss unika och som skapar en kundupplevelse i världsklass – hela vägen från Norden till Nepal. Det är denna kombination som alstrat banbrytande innovationer som 4G, världens snabbaste fibernätverk och möjliggjort introduktionen av 3G på Mount Everest.

Vi erbjuder våra tjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien.

I maj 2011 förenades systerföretagen inom TeliaSonera under en gemensam symbol och identitet. När du ser denna symbol vet du att du har med mer än en enskild lokal operatör att göra – du har hela TeliaSoneras värld framför dig – en värld fylld av nya och spännande möjligheter.

Sedan starten 1850 har vi varit pionjärer inom telekommunikation. Vi var med och uppfann mobil kommunikation. Vi är medgrundare till GSM-systemet. Vi har på mindre än 20 år växt från att vara lokala operatörer till att vara Europas femte största koncern. Och i framtiden kommer vi vara hängivna vår mission att ständigt driva informationssamhället framåt och att alltid ta våra kunder steget längre.

Som en global koncern är vi trofasta vårt arv som nyfikna pionjärer och fortsätter att investera i högkvalitativa nätverk som möter dagens behov av och krav på bandbredd. Tillsammans med våra partners och leverantörer säkerställer vi att våra kunder har tillgång till de bästa lösningarna och de mest överlägsna tjänsterna idag – och i framtiden.

TeliaSonera har över 26 000 medarbetare världen över och hade intäkter på 106 582 000 SEK år 2010. Vi är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors.

Läs mer på www.teliasonera.com

Karriär

Bygg din karriär tillsammans med oss, ett företag som drivs av framtiden. Ett företag med verksamhet och inflytande från Norden och Baltikum genom Europa och Eurasien, hela vägen till Nepal. Ett företag som varje dag möjliggör kommunikation för miljontals kunder i tjugo länder genom våra nätverk och tjänster.

Vi erbjuder en stor spelplan med lokal, internationell och kulturell mångfald där dina idéer värderas högt och belönas. På en arena som präglas av hög prestanda kommer du att tillsammans med talangfulla och erfarna kollegor skapa ett intryck oavsett om du väljer att jobba lokalt eller påbörja en internationell karriär.

För oss är vårt arbete mer än bara ett jobb. Därför gör vi vårt yttersta för att se till att dina aspirationer och mål kan förenas med våra företagsmål. Vi vet vikten av att tänka långsiktigt och investera i den största och mest betydelsefulla tillgången vår verksamhet har – våra medarbetare.

Låt din drivkraft bygga din karriär – börja jobba på TeliaSonera.

Läs mer på www.teliasonera.com/careers

Corporate responsibility

TeliaSoneras tjänster bidrar till ett öppnare och mer digitalt inkluderande samhälle genom att skapa möjligheter för fler människor att kommunicera på bättre och enklare sätt. Det är viktigt för oss att betraktas som en ansvarsfull arbetsgivare, en god samhällsmedborgare och ett företag som uppfyller globalt erkända normer. Corporate Responsibility (CR) är integrerat i vår affärsstrategi och en del av varje medarbetares dagliga arbete.

Vår vision är att vara ett tjänsteföretag i världsklass och att bidra till en värld med bättre möjligheter för människor och företag. Detta innebär också att vi hanterar viktiga och känsliga frågor i vårt dagliga arbete. Vi har identifierat ett antal CR-risker och -möjligheter, och agerar lokalt på alla våra marknader för att hantera dessa. TeliaSonera koncernens gemensamma kod för etik och uppförande utgör fundamentet för vårt CR-arbete. Tillsammans med vår vision och våra värderingar bildar den grunden för varje medarbetares dagliga arbete.

Läs mer på www.teliasonera.com

Behöver du hjälp?

Börja chatta Ring mig

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?

Just nu är det många som vill komma i kontakt med oss.

Alla våra rådgivare är upptagna, vänligen försök igen om en liten stund.