Sedan 1853 har vi strävat efter att knyta ihop människor och företag, att göra världen mindre och möjligheterna fler. Men vi vill mer än så. Genom att arbeta för en bättre miljö, för ett tryggare internet och mot digitalt utanförskap vill vi vara med och bygga framtiden. En framtid med mer: Mer innovation, mer hållbarhet och mer mänsklighet. För en bättre morgondag.

Välkommen till mer. Välkommen till Folknätet.