INSPELNING AV SAMTAL TILL KUNDTJÄNST

När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt så att vi alltid kan hjälpa dig på bästa sätt. De inspelade samtalen lagras i 14 - 28 dygn.

Personuppgiftsansvarig

Telia Sverige AB, org.nr 556430-0142, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas i Telia. Ev. felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till Telias kundtjänst, tel. 90 200, som ansvarar för att dessa blir rättade. 

Registerutdrag

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran sänds till:

Telia Sverige AB
PUL
Svarspost 108317743
978 00 Luleå

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Telia. Begäran om rättelse av personuppgift görs hos Telias kundtjänst, telefon 90 200.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton