Telias Filmvision 2016

Vi på Telia vill erbjuda våra kunder ett brett utbud av filmer. Vi vill att du inte ska behöva vänta för att se de senaste filmerna, att du ska kunna välja var (tv, surfplatta, dator eller smartphone) och när du vill titta på film. Vi vill kunna erbjuda användarvänliga och lagliga filmtjänster.

 Hur vi konsumerar film har förändrats mycket de senaste åren. Fler och fler betalar för abonnemangstjänster där fria filmer och serier ingår. Distributörer har börjat producera egna filmer och serier som levereras exklusivt via deras distributionstjänster. Samtidigt får fler konsumenter tillgång till sitt TV-innehåll på alla sina skärmar och gränsen mellan kundens TV där hemma och att ta med filmer ”ut på stan” har suddats ut. Filmbranschen har påbörjat utvecklingen för att möta efterfrågan utifrån filmkonsumenternas nya beteende. Men när det handlar om värdefullt innehåll står tillgänglighet mot kontroll och hittills har tyvärr tron på inlåsning hållit emot i förhållande till utveckling. Att utvecklas handlar om att våga förändra!

Bredd och kvalitet

Vi vet att det finns en efterfrågan på såväl bred underhållning som smal kultur liksom också svenska filmer såväl som utländska. Vi vill erbjuda hela spektrumet av film och ha ett rikt och mångfacetterat utbud och på så sätt främja en ambitiös kulturpolitik. I vår filmbutik har vi mer än 10 000 filmer från både små och stora distributörer.

Mer flexibla visningsfönster och varför inte samtidig premiär – oavsett var

Från biopremiär till distribution on-demand och på dvd har det traditionellt varit 4 månader. På Telia tror vi att tiden mellan att en film har premiär i olika kanaler måste kortas radikalt. Tyvärr ser vi att utvecklingen här går långsamt. I vår globala, uppkopplade värld vill vi se en film när vi läser om den i tidningen, på bloggar och i andra sociala medier. Här måste filmbranschen hänga med i utvecklingen och våga vara mer flexibel! Vi vill kunna erbjuda våra kunder filmer samtidigt som de går upp på bio.

Film är fantastisk på bio – men lika bra på tv, dator och surfplatta

Film är fantastiskt på bio och 2015 gjorde vi i Sverige drygt 17 miljoner biobesök (källa: Svenska Filminstitutet) – en ökning med nästan 5% sedan föregående år. På Telia hyrde vi ut drygt 3 miljoner filmer under 2015 en ökning med 20% jämfört med året innan! Att svenskarna tittar mer på film på nätet innebär alltså inte automatiskt att de går mindre på bio. Att själv få välja var vi vill se film gör att filmen blir tillgänglig för fler, även för dem som i dag befinner sig långt ifrån storstädernas biografer eller som av olika skäl inte har möjlighet att ta sig till en biosalong. Med digitalisering kan hela filmbranschen växa.

Bästa sättet att motverka illegala tjänster är att erbjuda lagliga alternativ utan fördröjning

Telia stödjer och värnar om upphovsrätten och tror att det bästa sättet att mota illegala tjänster går via fortsatt utveckling av bättre och legala digitala tjänster. Fokus kan inte bara ligga på att hindra ’piratkopiering’ – en lärdom inte minst från musikindustrin. Vi tror att bra kvalitet och bra ljudupplevelser är viktigt och när vi kan erbjuda aktuella filmer i användarvänliga tjänster kan vi konkurrera mot illegala tjänster.

Framtiden

 Filmens framtid ser ljus ut – om vi fortsätter att öka tillgängligheten, möter den efterfrågan som finns och litar på att teknikutvecklingen ökar både nytta och nöje för publiken.