{ "config":{ "postService": "pardotPostService", "preService": "", "formWidth": "medium", "gaEventCategory": "Leads", "gaEventLabel": "5G", "formLink": "/l/280622/2021-01-28/3zdttqc", "version": "2" }, "labels":{ "header": "FYLL I DINA UPPGIFTER", "subtext": "så berättar vi mer om dedikerat nättjänster.", "submitLabel": "SKICKA", "submittingLabel": "SKICKAR", "cancelLabel": "Avbryt", "disclaimer": "Ja, jag ger mitt medgivande till att Telia får lagra och behandla de personuppgifter som jag lämnar här.", "completedText": "Tack! Vi kontaktar dig så snart vi kan." }, "model": [ { "label": "Förnamn", "internalName": "firstName", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Efternamn", "internalName": "lastName", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Email", "internalName": "email", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Telefon", "internalName": "phone", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["phoneNr","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Organisation", "internalName": "companyName", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ] }