Detaljspecifikation

Nedan visas dina samtal, sms och din datatrafik. För mobilabonnemang och fast telefoni visas samtal sex månader tillbaka i tiden.

Bild på Detaljspecifikation
Inga poster att visa.

Detaljspecifikation för {{specification.subscriptionId}}

Samtal och sms

Uppringt nummer Datum Typ Tidpunkt Längd Kostnad
{{call.number}} {{call.date}} {{call.type}} {{call.time}} {{call.duration}} {{call.amount}}
Typ {{selectedCall.type}}
Tidpunkt {{selectedCall.time}}
Längd {{selectedCall.duration}}
Inga poster att visa.

Datatrafik

Beskrivning Datum Volym Kostnad
{{data.description}} {{data.date}} {{data.number}} {{data.amount}}
Beskrivning {{selectedData.description}}
Kostnad {{selectedData.amount}}
Ingen datatrafik att visa.

Förmedlade tjänster

Beskrivning Datum Tidpunkt Längd Kostnad
{{addon.description}} {{addon.date}} {{addon.time}} {{addon.duration}} {{addon.amount}}
Datum {{selectedAddon.date}}
Längd {{selectedAddon.duration}}
Kostnad {{selectedAddon.amount}}
Ingen tjänstetrafik att visa.