Hantera vidarekoppling och röstbrevlåda

Till fast telefon: Ange riktnummer och telefonnummer i en följd. Till mobiltelefon: Ange hela mobilnumret i en följd.

Direkt

Felaktigt telefonnummer
Informationen kunde inte sparas, det kan bero på att en annan vidarekoppling hindrar uppdateringen.
Ingen vidarekoppling
Till nummer
Till röstbrevlåda

Vid ej svar

Felaktigt telefonnummer
Efter
Efter
Informationen kunde inte sparas, det kan bero på att en annan vidarekoppling hindrar uppdateringen.
Ingen vidarekoppling
Till nummer {{ noAnswerForwarding.list[1].attributes.destinationNumber }} efter {{noAnswerForwarding.list[1].attributes.delay}} sek
Till röstbrevlåda efter {{noAnswerForwarding.list[2].attributes.delay}} sek

Vid upptaget

Felaktigt telefonnummer
Informationen kunde inte sparas, det kan bero på att en annan vidarekoppling hindrar uppdateringen.
Ingen vidarekoppling
Till nummer {{busyForwarding.list[1].attributes.destinationNumber}}
Till röstbrevlåda

Till flera nummer

Vidarekoppling till flera nummer innebär att det ringer samtidigt till alla nummer i listan, inklusive ditt eget.
Felaktigt telefonnummer
Informationen kunde inte sparas, det kan bero på att en annan vidarekoppling hindrar uppdateringen.

I turordning

I turordning innebär att det först ringer på din telefon. Därefter ringer det på ett nummer i taget.
Felaktigt telefonnummer
Efter
Informationen kunde inte sparas, det kan bero på att en annan vidarekoppling hindrar uppdateringen.
efter {{serialRinging.selected.serialForwardingDelay[number]}} sekunder

Till röstbrevlåda

Ett fel har uppstått. Försök om en stund igen.