{{subscription.alias}}

(Hemligt)

Inställningar

Beloppsgräns kan inte sättas för det här abonnemanget

Beloppsgräns

Med beloppsgräns kan du sätta en övre gräns för hur mycket du kan ringa, surfa och sms:a från ett specifikt abonnemang. När du närmar dig gränsen (80%) skickar vi ett sms och/eller e-postmeddelande om du anger dina kontaktuppgifter nedan. Vi skickar också ut en faktura som ska betalas inom 15 dagar. När gränsen väl uppnås (100%) stängs ditt abonnemang om fakturan inte är betald. När betalning nått oss så öppnas ditt abonnemang automatiskt efter cirka 3 dagar.

Beloppsgräns kunde inte laddas. Försök igen senare.

Tjänster

Tjänsten är aktiv, för att läsa mer om den se Telefonitjänster
Abonnemanget kan inte visas för tillfället. Försök om en stund igen.