Ladda med vår app

I appen Telia Ladda väljer du själv när och vad du vill ladda vilket innebär att du alltid har full kostnadskontroll och flexibilitet. Appen finns både för iOS och Android.

När du har hämtat appen till din smartphone eller surfplatta kan du enkelt välja när och vad du vill ladda. Oavsett om det är ett månads- eller årskort du vill ladda, eller om du bara vill fylla på samtalspotten, gör du det direkt i appen Telia Ladda.

Förutom att kunna ladda ditt eget kontantkort kan du lägga in andra kontantkort i appen, så att du till exempel kan ladda övriga familjens kontantkort. All information samlas i appen Telia Ladda, så att du får en tydlig överblick över både aktuellt saldo och de olika laddningsalternativ du har tillgång till.

Prenumeration med bonusladdning var sjätte gång!
Du kan även välja att aktivera en prenumeration (automatisk laddning var 31:a dag). Förutom att det är bekvämt att alltid ha ett laddat kontantkort får du dessutom en bonus: vi bjuder på var sjätte laddning!
Mer information om detta hittar du i själva appen, där du också kan välja från vilket datum prenumerationen ska gälla. Du kan även lätt byta laddning, ta bort eller ändra datum för nästa påfyllning.