Villkor överlåtelse

Uppgiftshantering och kreditprövning

För att överlåtelsen ska vara giltig ska alla uppgifter vara ifyllda. Avtalet förutsätter Telias godkännande. Telia äger rätt att göra kreditbedömning enligt gällande Allmänna och Särskilda villkor.

 

Kostnader

Frånträdande kund betalar abonnemangsavgifter och trafikavgifter fram till överlåtelsedatumet. Vid direkt överlåtelse av abonnemanget så debiteras tillträdande kund samtliga avgifter till nästkommande dag. Överlåtelsedatumet är brytpunkt för fakturan. Tillträdande kund övertar inga skulder/fakturor från den frånträdande kunden. I det fall frånträdande kund betalat avgifter framåt i tiden, kommer en kreditering att ske. Avgiften för överlåtelsen (250 SEK) debiteras tillträdande kund vid första fakturatillfället. I vissa fall, till exempel dödsbo, överlåtelser av kontantkort och överlåtelse från enskild firma till samma personnummer debiteras ingen överlåtelseavgift.

 

Abonnemang och tjänster

Om det erbjudande som abonnemanget har vid överlåtningstillfället inte längre är säljbart kommer närmsta motsvarande erbjudande att tecknas. I samband med överlåtelsen kan vissa tilläggstjänster tas bort, till exempel Surfpott, Spotify Premium, F-Secure SAFE och Telia Försäkring.

 

Hanteringstid

Överlåtelsen sker tidigast när detta avtal kommit till Telia, om inte en senare tidpunkt angivits. Observera att vi inte kan garantera att överlåtelsen sker just detta datum.