{ "config":{ "postService": "moveCallback", "preService": "movePreService", "formWidth": "medium", "gaEventCategory": "Moaf", "gaEventLabel": "Flyttformulär", "version": "2" }, "labels":{ "header": "Flyttanmälan", "subtext": "Vi ser till att bredband, tv och telefoni följer med när du flyttar. Fyll i din nya adress nedan och ange när du önskar bli kontaktad. Gör gärna din flyttanmälan så tidigt som möjligt. Vi ringer upp dig vid vald tidpunkt och hjälper dig att ordna med flytten. Ha gärna adress och ev. lägenhetsnummer till handa när vi ringer upp. Tack på förhand!", "submitLabel": "SKICKA", "submittingLabel": "SKICKAR", "cancelLabel": "Avbryt", "disclaimer": "Jag godkänner att Telia lagrar uppgifterna ovan och kommer att använda dem för att kontakta mig. *", "completedText": "Tack! Vi kommer försöka kontakta dig det datum och den tid du angett." }, "model": [ { "label": "Namn", "internalName": "name", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["fullName",""], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] }, { "label": "Personnummer", "internalName": "socialSecurityNumber", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["persNr",""], "syntaxHint": "19xxxxxx-xxxx", "width": "half", "options": [] }, { "label": "Kontaktnummer", "internalName": "contactPhoneMobile", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["phoneNr","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] }, { "label": "Ny gatuadress", "internalName": "addressStreet", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none",""], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] }, { "label": "Nytt postnummer", "internalName": "addressZipcode", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["zipCode",""], "syntaxHint": "xxx xx", "width": "half", "options": [] }, { "label": "Ny postadress", "internalName": "addressCity", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none",""], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] }, { "label": "Tidpunkt för när du vill bli uppringd", "internalName": "dateTime", "inputType": "dropdown", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "full", "options": [] } ] }