Kontakta Oss

Välj först vad ditt ärende gäller i steg 1 och 2. I steg 3 kan du välja kontaktväg, till exempel chatt, e-post och telefon.

  1. Vad gäller ditt ärende?

    Lös ditt ärende på Mitt Telia – hjälper dig, alltid öppet

  2. Fast telefoni

  3. Fakturapåminnelse och utbetalningskort

  4. Fakturapåminnelse och utbetalningskort

Skicka brev

  • Telia Company AB

    Box 50077, 973 22 LULEÅ