• Privat
  • Kompensation för fel på bredbandstelefoni

Kompensation för avbrott på bredbandstelefoni

För avbrott i bredbandstelefonitjänsten 26 september och 2 oktober kompenserar vi med 50 kr att ringa för från ditt bredbandstelefoniabonnemang. Du får kompensationen genom att anmäla dig här. Samtalspotten kan användas under 90 dagar och går inte att förlänga.

Anmälan är öppen under oktober månad. Tänk på att skriva in abonnemangsägarens personnummer.

true

Ange ditt personnummer: