Frågor & svar om Telia Sense

Hur använder jag Telia Sense?

För att kunna använda tjänsten behöver du beställa hårdvaran på telia.se, ladda ner Telia Sense-appen från App store eller Google play samt aktivera ditt abonnemang i appen.  Med Telia Sense får du ett enklare bilägande eftersom du får viktig information om din bil direkt till din mobil. Du får informationen via mobilnätet oavsett hur långt bort du är från din bil.  Alla funktioner förutom wifi används innan och efter bilresan, vilket innebär att du inte behöver titta på din mobil under resan. Bilens wifi är aktivt under färd så att dina passagerare kan surfa, spela spel eller streama musik och film.

Kan tjänsten användas av flera personer samtidigt?

Du kan ladda ner och använda Telia Sense-appen på flera mobiler samtidigt, så länge som du loggar in med samma användarnamn och lösenord. Du kan inte registrera flera olika användare på samma Telia Sense-abonnemang, men wifi kan användas av flera mobila enheter samtidigt.

Kan flera bilar kopplas till samma abonnemang?

Nej. Endast en bil i taget kan vara kopplad till ditt Telia Sense-abonnemang.

Kan jag flytta med hårdvaran mellan olika bilar?

Ja. Du kan flytta hårdvaran till en annan bil genom att klicka på ”Byt bil” under inställningar i appen. Vänligen notera att detta innebär att all körstatistik raderas och att alla tjänsteleverantörer måste avaktiveras.

I vilka länder kommer Telia Sense att fungera? Fungerar tjänsten utomlands?

Telia Sense fungerar i svenskregistrerade personbilar som kör inom Europa. Ditt wifi kan användas i hela EU/EES. Notiser om parkeringsförbud kan för närvarande bara användas i Stockholms stad.

Hur bra är täckningen?

Telia Sense använder Telias mobilnät och hur bra täckning du får med Telia Sense beror på mobilnätstäckningen på den aktuella platsen där din bil befinner sig. Signalstyrkan visas i appen under ”Wifi”.

Vem får tillgång till den data som samlas in från min bil?

Det är du som kund som äger datan som samlas in samt bestämmer vem som ska få tillgång till datan. Ingen data samlas in eller delas utan att du som kund givit ditt uttryckliga godkännande.

Kommer Telias partners ha tillgång till den insamlade datan?

Ingen data samlas in eller delas utan att du som kund har givit ditt uttryckliga godkännande. Det betyder att du bestämmer vilka partners som du vill dela din data med. I appen väljer du vilka servicetjänster du vill använda och först då samlas den datan in och delas med den specifika partnern.

Vilka mobiler kan köra Telia Sense-appen?

För att kunna använda Telia Sense behöver du en mobil med iOS 8 eller senare, alternativt Android 4.03 eller senare. Ladda ner appen i App Store här. Ladda ned appen i Google Play här.

Var laddar jag ner appen Telia Sense?

Klicka här för att ladda ner appen i App Store. Klicka här för att ladda ner appen i Google Play.

Vilka tjänster och funktioner finns i dagsläget?

Wifi i bilen (inkl. 20 GB data)
Körjournal
Hitta din bil på karta
Positionslarm
Åverkanslarm
Varningar & notiser:
  -Besiktningsperiod börjar
  -Parkeringsförbud (fungerar endast i Stockholm)
  -Motorfelslampan har tänts
  -Däckskiftesperiod börjar
  -Varning vid låg batterinivå

Kan alla bilar använda Telia Sense?

Telia Sense är avsedd för bensinbilar och etanol/bensin flexifuelbilar från 2001 och framåt, dieselbilar från 2004 och framåt samt lätta lastbilar från 2007 och framåt (N1). Telia Sense fungerar ej i elbilar, elhybrider, gasbilar eller gashybrider.

Är Telia Sense säker att använda?

Telia Sense-tjänsten och hårdvaran är utvecklad med multi-lager säkerhetsarkitektur som skyddar användaren och den bil som tjänsten kopplas till. Telia Sense hårdvara läser endast data från bilens OBD-port, den ger inga kommandon och ändrar ingen information i bilen.

Telia Sense-tjänsten har genomgått säkerhetsgranskningar både av Telias egna säkerhetsexperter och av externa oberoende säkerhetsgranskare. Dessa säkerhetsgranskningar har innefattat alla delar i Telia Sense-tjänsten, d.v.s. mjukvara, hårdvara och kommunikationen däremellan. Säkerhetsgranskningarna utgör en av fler delar i säkerhetsåtgärderna som vidtagits för att garantera att tjänsten är säker att använda.

Telia Sense hårdvaran är E-märkt och CE-märkt.

HUR FUNGERAR...

wifi?

För att ansluta dina mobila enheter till bilens wifi går du till listan över tillgängliga nätverk där du ser nätverksnamnet. Under ”Wifi” i appen hittar du namnet på nätverket samt lösenordet. Wifi är endast tillgängligt när bilen är igång och du kan ansluta upp till 5 enheter samtidigt. Hastigheten beror på Telias mobilnätstäckning på den aktuella platsen och antalet anslutna enheter.

körjournalen?

I körjournalen ser du samtliga resor som gjorts med bilen under tiden som bilen varit kopplad till Telia Sense. Du ser klockslag för resan och resans sträcka. Du kan enkelt markera jobbresor genom att klicka på portföljsymbolen i appen. Du kan även exportera dina resor i Excelformat och skicka till din e-postadress. Med körjournalen förenklar du din rapportering av tjänsteresor till Skatteverket när du deklarerar.

notiser för positionslarm?

Positionslarm skickas som notis till din mobiltelefon om bilen flyttar sig från platsen där den står parkerad. Du aktiverar själv positionslarmet när du behöver eller vill ha det.

notiser för åverkanslarm?

 Åverkanslarm skickas som notis till din mobiltelefon om någon gör åverkan på din bil, som till exempel att någon stöter i den när den står parkerad.

notis om parkeringsförbud?

Notis om parkeringsförbud skickas till din mobiltelefon om din bil verkar stå parkerad där parkeringsförbud gäller eller där parkeringsförbud gäller på grund av städdag. För tillfället fungerar notiser om parkeringsförbud endast i Stockholms stad.

notis om låg batterispänning?

Notis om låg batterispänning skickas till din mobiltelefon om bilens batterispänning understiger ett visst värde och du riskerar att inte kunna starta bilen.