Checklista inför planeringsmötet

1. Hur vill du ha fiberkabeln på din tomt?

Det är upp till entreprenören att besluta om fiberkabeln på din tomt bäst dras via befintlig kanalisation (dvs. via nedgrävda eller luftburna ledningar som redan finns) eller genom att gräva nya schakt i marken. Vanligast är att vi gräver ner kabeln.

När vi gräver ner kabeln blir diket 5-40 cm brett och runt 20-40 cm djupt. Vi försöker alltid göra så lite åverkan som möjligt på din tomt. När arbetet är klart fyller vi igen diket åt dig. Ytskiktet, tex gräs eller plattor, behöver du själv återställa.

Vid grävning av nya schakt dras kabeln den kortaste och enklaste vägen från fibernätet i gatan fram till din bostad. Vill du gräva på något annat sätt, kan du under mötet beställa vår tillvalstjänst Anpassa grävningen på din tomt.

2. Var har du dator, tv, spelkonsol och andra uppkopplade prylar?

Du och entreprenören bestämmer tillsammans var medieomvandlaren ska monteras i ditt hem. Medieomvandlaren är ett uttag som du ansluter de apparater som du vill koppla upp till. Den bör sitta nära dessa, eller centralt i huset.

Monterar du medieomvandlaren långt ifrån tex dator, router och tv, kommer du behöva dra långa kablar genom din bostad för att ansluta dem till medieomvandlaren.

Placerar du medieomvandlaren i källaren och din bostad har flera våningar, blir det svårt att få wifi som täcker hela hemmet utan att förstärka routerns nätverk med hjälp av repeaters eller en accesspunkt.

I priset ingår att vi drar fibern genom husväggen och max 5 kabelmeter in i bostaden, där medieomvandlaren monteras. Om du vill montera medieomvandlaren längre in i huset så kan du under mötet teckna vår tilläggstjänst Placera medieomvandlaren där du vill.

3. Se till att det finns ett eluttag i närheten av medieomvandlaren

Medieomvandlaren omvandlar fiberns ljussignaler till elektriska signaler - och tvärt om - för att dina uppkopplade apparater ska kunna ta emot och skicka information. Den behöver elektricitet för att fungera, och bör därför sitta nära ett eluttag.